Boxtel, 2 oktober 2020

Geacht College,

De afgelopen zomer zijn we allemaal diverse keren opgeschrikt door zwemmers
die in de problemen kwamen in open water en soms zelfs zijn verdronken. Dit
heeft ons aan het denken gezet. Ook in Boxtel is er veel open water en hoe
belangrijk is het wel niet dat iedereen in het bezit is van een zwemdiploma.

Hoe zit het met kinderen met een beperking of extreem bange kinderen? Hebben
zij de mogelijkheid om bij het Dommelbad in kleine gespecialiseerde groepjes
zwemles te krijgen? Helaas blijkt dit bij navraag niet te kunnen. Privéles is wel
mogelijk, maar samen met leeftijdsgenootjes gespecialiseerde zwemles volgen,
daarvoor moet je naar bijvoorbeeld Meierijstad, Oisterwijk of Best. In Meierijstad
heet dit Uniek Zwemmen, ouders betalen een bijdrage uit het PGB-budget.

Wij hebben hierover de volgende vragen;
1. Is het bij u bekend hoeveel kinderen onder de 10 jaar geen zwemdiploma
hebben?
2. Is het u bekend dat er in het Dommelbad geen gespecialiseerde zwemles
mogelijk is?
3. Bent u bekend met bijvoorbeeld het project Uniek Zwemmen in
Meierijstad?
4. Is dit een project wat u ook mee wilt faciliteren binnen onze gemeente,
uiteraard in samenwerking met het Dommelbad?
5. Is het dan een optie dat ouders vanuit hun PGB-budget gespecialiseerde
zwemles kunnen bekostigen?
6. Vanuit het welzijnsfonds kan er aanspraak worden gemaakt op een
tegemoetkoming voor zwemles. Hoe vaak is hier in 2019 gebruik van
gemaakt?
7. Hoe denkt u over het beschikbaar stellen van PGB-gelden voor inwoners
met een beperking om in een omliggende gemeenten hun zwemdiploma te
kunnen behalen?

Voor BALANS is het belangrijk dat iedereen, jong en oud, zonder en met een
beperking, een zwemdiploma moet kunnen behalen; veiligheid boven alles!