De volledige terugkoppeling over de besluitvorming volgt binnen enkele dagen, zoals U van ons gewend bent. 

Boxtel, 31 maart 2015

 

In de bijlage treft u onze wijzigingsvoorstellen aan voor twee onderwerpen welke vanavond op de agenda staan van de raad in Boxtel:

 

We willen dat de gemeenteraad uitspreekt dat het concrete uitbreidingsplan voor Oosterhof passend is in de Detailhandel- en Horecavisie, welke vanavond vastgesteld wordt.

 

Daarnaast druist het in tegen het beleid hetgeen vermeld is in de visie om medewerking te verlenen aan detailhandel in de Liempdse Barrier.

Wij zijn blij dat de Mc Donalds komt, maar een detailhandel met streekproducten past niet op die plek; dat moet in het centrum of in de wijkcentra, want daar willen we de loop geconcentreerd naar toe krijgen.

Ook een ondergeschikte functie – en dat ben je al snel naast een Mc Donalds van 600 vierkante meter en een restaurant van 1235 vierkante meter – voor detailhandel is ongewenst.

 

Over de inrichting van de Markt hebben we een wijzigingsvoorstel om daarmee tegemoet te komen aan het opgebouwde vertrouwen met centrumondernemers en hun vertegenwoordigers.

Het huidige voorstel is een politiek compromis en niet de beste oplossing voor ons Centrum.

Noodzakelijk is echt doorpakken voor ons Centrum op basis van kennis en draagvlak.

Het onderlinge vertrouwen dat opgebouwd is tussen ondernemers en overheid mag niet ten grabbel gegooid worden.

Ook dient de roep vanuit het doorlopen burgerparticipatietraject naar snel afschaffen van betaald parkeren volledig ingewilligd te worden en niet slechts een beperkt aantal, waardoor er een ratjetoe ontstaat voor de bezoekers van ons Centrum.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze woordvoerder Wim van der Zanden (06 – 21 81 80 32).

 

Vriendelijke groeten,

Mariëlle van Alphen,

Namens fractie BALANS