Om extra ideeën en suggesties te krijgen van inwoners, ondernemers en verenigingen,
organiseert de gemeenteraad van Boxtel, de ‘Week van de Ideeën”. Deze week loopt van
12 tot 19 april. Doel van deze week is het verzamelen van input voor de
kerntakendiscussie die deze zomer plaatsvindt.

De gemeenteraad vindt het van groot belang dat zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en
verenigingen hun ideeën voor de toekomst van Boxtel overbrengen aan de raadsleden. In
eerste instantie zou dat via een digitale raadpleging plaatsvinden, maar om allerlei redenen
hebben veel mensen afgezien van het meedoen aan deze raadpleging. Gelukkig hebben 353
inwoners dit wel gedaan, deze input wordt uiteraard meegenomen.

De gedachte achter de ‘Week van de Ideeën’ is dat inwoners, ondernemers en verenigingen
op een eenvoudige, laagdrempelige manier hun ideeën aan de gemeenteraad kunnen laten
weten. En het gaat niet alleen om ideeën, de gemeenteraad wil ook graag weten wat
inwoners, ondernemers en verenigingen belangrijk vinden voor Boxtel en welke zaken ze
minder belangrijk vinden.

Inwoners, ondernemers en verenigingen kunnen dit de gemeenteraad op meerdere
manieren laten weten.

Ten eerste komt er in de drie lokale kranten, Brabants Centrum, Mooi Boxtel en De Meierij
Krant, twee keer een paginagroot invulformulier, waarop ideeën opgeschreven kunnen
worden. Deze kunnen (anoniem) ingeleverd worden op verschillende plaatsen in Boxtel,
Esch, Lennisheuvel en Liempde. In de advertentie zijn de plaatsen waar de bussen staan
opgenomen.

Daarnaast kunnen ideeën gemaild worden naar het e-mail adres:

weekvandeideeen@boxtel.nl

Ook komt er een aparte Facebook pagina voor deze week, deze pagina is ‘Week van de
Ideeën – Boxtel’.

Na afloop wordt alles verzameld en gedeeld met de gemeenteraadsleden, zodat die hier
gebruik van kunnen maken.

De gemeenteraad hoopt op veel reacties en bedankt op voorhand iedereen die deel gaat
nemen.