Vragenhalfuurtje; Fiets parkeeroverlast station

Al maanden is het ons een doorn in het oog, de manier waarop mensen hun fiets parkeren bij het station in Boxtel.

We hadden een beetje gehoopt dat na de zomervakantie het beter zou gaan of dat er vanuit de gemeente actie zou worden ondernomen maar helaas.

Dagelijks staan er tientallen fietsen rond de lift bij het station (zie foto). Gevolg daarvan is dat de lift bijna tot niet bereikbaar is voor reizigers en ook niet voor de calamiteitendiensten.

En het is zeker niet zo dat er geen plaats is in de fietsenstallingen alleen dat is iets verder lopen.

Een pluspunt voor Boxtel is dat er een station is, we moeten dan ook stimuleren dat mensen gebruik maken van de trein, maar op deze manier kan niet iedereen dat. Dit past niet bij een gastvrij en duurzaam Boxtel.

Hierover hebben wij de volgende vragen

  1. Waarom wordt er niet strenger gehandhaafd op fietsen die buiten de rekken staan?
  2. Ons idee; laat een maand lang elke dag een BOA alle verkeerd neergezette fietsen verwijderen, eigenaren kunnen deze voor een kleine vergoeding weer ophalen bij een locatie in de buurt.
    Kunt u zich in dit idee vinden?
  3. Suggestie 2; zet hekken bij de lift neer zodat de ingang hiervan gewaarborgd is en fietsers duidelijk zien dat daar geen fietsen mogen staan. Wat vind u hiervan?
  4. Heeft u hierover al klachten gehad van inwoners of bijvoorbeeld de brandweer?
  5. Bent u het met ons eens dat er een onveilige situatie wordt gecreëerd als de lift onbereikbaar is?

Voor BALANS is het belangrijk dat alle voorzieningen goed bereikbaar zijn en als dit niet zo is we daar strenger op moeten handhaven.

Wil je meer over dit onderwerp weten? Neem dan contact met ons op.