Dinsdag 17 april hebben wij aandacht gevraagd voor het Biomassapkein en Vorst B.
Lees hieronder onze inbreng.

In december vorig jaar werden Lennisheuvel en SPIN opgeschrikt door berichten over de komst van een Biomassaplein op Vorst B. Begin januari bent u in Lennisheuvel geweest om toelichting te geven over dit biomassaplein. Daar was veel onvrede en onbegrip over de plannen inhoudelijk en over de gebrekkige communicatie. Intussen zijn we 3 maanden verder en is het stil rondom de vergunningsaanvraag. U zult begrijpen dat wij daar niet rouwig om zijn, want wij zien dat biomassaplein en Greentech op Vorst B helemaal niet zitten. Het belemmert de uitbreidingsplannen van lokale ondernemers en bovendien schiet het biomassaplein een gat van bijna 4 miljoen in de grondexploitatie van Vorst B, aangezien u de 2 ha bedrijfsgrond die een waarde vertegenwoordigt van 3,5 mln euro weg voor een appel en een ei. Aangezien de indruk gewekt is dat realisatie op korte termijn nodig zou zijn i.v.m. subsidies in het kader van Landschap van Allure, vinden we het vreemd dat er nog geen aanvraag gepubliceerd is.

Ook hebben we vernomen dat wethouder Van de Wiel op 18 april a.s. een presentatie gaat geven over Greentech Park Brabant tijdens Building Holland in de Rai in Amsterdam. In de toelichting die daarover op internet staat (“Vorst B in Boxtel wordt ontwikkeld tot GreentTech Park Brabant, een bedrijventerrein gericht op GreenTech. Bedrijven en onderwijsinstellingen, gericht op innovatie en duurzaamheid, vestigen zich daar. De gemeenten Boxtel, Best, Sint-Michielsgestel en Vught hebben besloten om de handen ineen te slaan en er een eigen Biomassaplein op te zetten voor het snoeihout. Tevens wordt op Vorst B het kenniscentrum Biomimicry gerealiseerd, waar kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen werken aan de nieuwe ontwikkelingen”) bent u zeer stellig over de invulling van Vorst B en het Biomassaplein. Wij vinden die stellingname voorbarig als u ook nog langs raad, SPIN en Lennisheuvel moet en die inbreng serieus wilt nemen. Daarom hebben we de volgende vragen voor u:

  1. Komt er nog een aanvraag omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan voor de pilotfase en zo ja wanneer en door wie wordt die aangevraagd?
  2. Is er sinds 10 januari nog contact geweest met SPIN en Lennisheuvel, zodat zij de precieze stand van zaken weten over het biomassaplein?
  3. Is er al een oplossing bedacht voor het gat van 3,5 mln dat ontstaat in de grondexploitatie Vorst B door het “weggeven’ van 20.000 m2 bedrijfsgrond?
  4. Is er intussen al met Lennisheuvel en SPIN gesproken over het bestemmingsplan voor Vorst B zoals u toegezegd hebt bij de behandeling van ons initiatiefvoorstel in de raad van 23 januari jl. en wanneer wordt de raad betrokken bij het vaststellen van de uitgangspunten?
  5. Door uw stelligheid in de uitnodiging voor Building Holland in de Rai op 18 april a.s. komt het op ons over dat u al  weet hoe het gaat worden op Vorst B, terwijl  u nog diverse overleg- en inspraakmomenten voor de boeg heeft; hoe denkt u dat dat overkomt bij uw betrokken gesprekspartners en de raad?

    Zoals u zult begrijpen, vinden wij het niet erg als het Biomassaplein en de exclusieve invulling van Vorst B met Greentech geen doorgang vinden.

Het pro-actief op de hoogte houden van de gemeenteraad, SPIN en Lennisheuvel is toch het minste wat we mogen verwachten van een meewerkende gemeente die zegt burgerparticipatie serieus te nemen. Burgers en betrokken belangengroeperingen moeten altijd serieus genomen worden en zeker ook bij deze majeure ontwikkelingen op Vorst B.