Boxtel, 15 april 2020

Betreft: Vragen “Extra tijdelijke ondersteuning van ondernemers”

Geacht College,

Zoals iedereen weet, leven we nu in uitzonderlijke/onzekere tijden tijdens de uitbraak van het coronavirus. Inmiddels zijn er landelijk allerlei ondersteunende maatregelen genomen voor ondernemers. Ook de gemeente Boxtel heeft enkele maatregelen genomen met name over uitstel van betalingen. Deze maatregelen ondersteunen we van harte. Uiteraard gaan we er dan wel van uit dat de gemeente snel duidelijkheid geeft op verzoeken van ondernemers en indien van toepassing ook snel tot het daadwerkelijke uitbetalen overgaat.

Maar er zijn volgens BALANS nog meer mogelijkheden om ondernemers te steunen, zoals het per direct buiten werking stellen van alle parkeerautomaten en gratis parkeren in te lassen voor geheel Boxtel. Naar verwachting zullen hierdoor meer bezoekers naar het centrum komen en geld uitgeven bij onze winkeliers en horeca. Daarnaast is het mogelijk om tijdelijk af te zien van het betalen van terrasbelasting voor horeca ondernemingen, zeker voor de periode dat a.g.v. maatregelen de terrassen niet open mogen zijn. Dekking kan gezocht worden binnen de ingezette beschikbare 30.000 euro

Het bovenstaande is voor ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Bent u bereid, in deze uitzonderlijke tijd, tijdelijk het betaald parkeren in het centrum af te schaffen ter ondersteuning van de ondernemers?

2. In bepaalde gemeenten betaalt de horeca tijdelijk geen precario/ terrasbelasting in verband met het sluiten door de corona maatregelen. Bent u bereid om deze gemeenten te volgen?

3. Bent u in overleg met het citymanagement over aanvullende maatregelen die er aan bij kunnen dragen dat zij het hoofd boven water kunnen houden?

4. Ook onze ondernemers buiten het centrum kunnen extra steun gebruiken; bent u ook met hen in gesprek om extra aanvullende gemeentelijke maatregelen te onderzoeken en in te voeren?

5. Mocht de beschikbare 30.000 euro niet voldoende zijn, bent u dan bereid om met een kredietvoorstel naar de gemeenteraad te komen?

BALANS is van mening dat ondernemers tijdens deze crisis maximaal ondersteund moeten worden en dat we er alles aan moeten doen om er voor te zorgen dat ze niet ten onder gaan.

Met belangstelling wachten we op uw antwoord.

Hoogachtend,

Fractie BALANS

Mariëlle van Alphen
Kim Bremmer (woordvoerder)
Rianne van Esch
Gerlof Roubos
Wim van der Zanden