BALANS is van mening dat de eerlijkheid, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de uitslag, zoals vermeld in het procesverbaal niet vast staat.
 
Uit de verschillen tussen de uitslag van woensdagavond en afgelopen vrijdagmiddag blijkt dat bij 6 stembureaus er verschillen zitten. Jammer genoeg is dat afgelopen vrijdag bij de zitting van het hoofdstembureau ook niet gemeld. Hierbij is slechts gemeld dat de lijsten 1,2 en 3 er alle 3 1 stem bij hadden op basis van de hertelling van de stemmen bij Kloosterhof. Dit blijkt ook niet te kloppen. Was dit (verschil op 6 stembureaus en grote verschillen in aantallen) vrijdag tijdens de zitting volledig gemeld dan was er op dat moment waarschijnlijk een hertellingsverzoek gedaan, dus voordat het procesverbaal ondertekend was. We weten namelijk hoe kort de restzetelverdeling bij elkaar zit.
 
Wij vrezen ook dat door nu geen hertelling te laten plaatsvinden onze burgers de volgende keer nogmaals na zullen denken om weer te gaan stemmen. En we moeten het positieve gevoel wat we allemaal hebben over het opkomstpercentage wel koesteren en dat gevoel vasthouden.
 
Wij vinden bovendien dat door de huidige gang van zaken al onze burgers en tellers van de diverse stembureaus met vraagtekens blijven zitten en door onze burgers toch met andere ogen aangekeken zullen worden. Een hertelling kan dat beeld wegnemen.
 
Naar onze mening mag een politieke afweging geen enkele rol spelen in de afweging om wel of niet te hertellen. Ook maakt het volgens ons niet uit of je winnaar of verliezer bent bij de verkiezingen; we willen toch allemaal democratisch gekozen zitting nemen in de gemeenteraad.
 
Tijdens de raadsvergadering van vanavond zullen wij bij agendapunt 6 dus verzoeken om een hertelling van alle uitgebrachte stemmen en hopen op een raadsbrede steun, zodat we zeker weten dat onze kiezers de raad krijgen waarvoor ze gestemd hebben en die ze verdienen!
De kiezer heeft namelijk altijd gelijk.