We vielen gisteren van verbazing van onze stoel toen we het weinig sociale antwoord vanuit het college ontvingen op de door ons gesignaleerde problemen bij de uitwerking van de regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers. Mocht u het antwoord nog niet kennen, dan is dit te raadplegen op https://www.boxtel.nl/fileadmin/Bestuur/Gemeenteraad/Schriftelijke_vragen/2017/Antwoord_college_12-07-2017_BALANS_Huishoudelijke_hulp_en_mantelzorg.pdf

Voor ons reden om per kerende post vervolgvragen te stellen. Intussen hebben we ook contact gehad met Steunpunt Mantelzorg van Contour De Twern en zij zijn met ons van mening dat de regeling aangepast moet worden, omdat het zijn doel in de praktijk voor bij schiet.

Onze mening, motivatie en vragen vindt u hieronder en in de bijlage.

 

Boxtel, 13 juli 2017

Schriftelijke vervolgvragen
Regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers

Geacht College,

We hebben met verbazing en afkeuring kennis genomen van uw antwoord op onze vragen over de regeling HHM, verzenddatum 12 juli 2017. U bent niet bereid om de regeling HHM (Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers) aan te passen. Voor u lijkt het beleid en de regeling centraal te staan en niet de praktische uitwerking van uw regeling. De persoon/ de mens waar de regeling voor bedoeld is staat voor u niet centraal. Een trieste vertoning van sociaal Boxtel; Boxtel onwaardig!

U beseft blijkbaar niet dat de Huishoudelijke Hulp via de WMO voor een andere persoon is (in uw antwoord noemt u dat een cliënt), dan de persoon die een beroep doet op de regeling HHM. En doordat u dat niet beseft vallen de mantelzorgers die op één adres wonen met de persoon die via de WMO Huishoudelijke Hulp krijgt, buiten de boot. Dit is onverteerbaar en zo is de regeling ook niet bedoeld.

Ook vinden wij het vreemd dat de partners waar u de regeling mee opgesteld heeft, niet geraadpleegd zijn bij de beantwoording van onze vragen. Zij hadden u de praktijk kunnen schetsen. Zij hebben namelijk een andere visie op de huidige regeling; deze moet aangepast worden omdat met deze uitleg de regeling zijn doel voorbij schiet. U heeft zelfs verzuimt de mantelzorgondersteuners van onze gemeente, steunpunt Mantelzorg van Contour De Twern, niet geraadpleegd. En volgens ons is ook de per 9 mei 2017 middels een raadsbesluit ingestelde Adviesraad Sociaal Domein niet geraadpleegd.

Wij hebben daarom de volgende vragen voor u:

  1. Bent u bereid om op korte termijn met de partners van de regeling HHM en met de Adviesraad Sociaal Domein, de uitwerking in de praktijk van deze genoemde regeling te evalueren en ons het verslag van die evaluatie te doen toekomen?
  2. Waarom heeft u voordat u antwoordde niet uw oor te luister gelegd bij Steunpunt Mantelzorg van Contour De Twern, om daarmee de uitwerking van de goed bedoelde regeling in de praktijk te vernemen?
  3. Bent u bereid om uw ingenomen standpunt te heroverwegen als de praktische uitwerking van de regeling daar aanleiding voor is en uw partners van de regeling daar om verzoeken in het belang van de mantelzorgers?

Wij vinden uw eerste antwoord een antwoord wat sociaal Boxtel onwaardig is, en daarom geven wij u een tweede kans om te laten zien dat alle  mantelzorgers in Boxtel op u kunnen rekenen en op een sociaal Boxtel! Er dient namelijk snel een oplossing te gekomen – dit keer graag geredeneerd vanuit de mens en de praktijk – zodat onze zeer gewaardeerde mantelzorgers niet omvallen.

Hoogachtend
Fractie BALANS
Mariëlle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden
Willy van Zuijlen