Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

Inleiding 


Vol trots presenteren wij ons verkiezingsprogramma 2018-2022 met als titel
Duidelijk Daadkrachtig Toekomstgericht.

 

De afgelopen vier jaar hebben wij ons met hart en ziel ingezet als oppositiepartij in de gemeente Boxtel. Steeds hebben we voorstellen vanuit het college beoordeeld op de impact voor onze burgers, zowel voor nu als voor de lange termijn.

 

We hebben helaas gezien dat de vaart die er in 2010-2014 ingebracht is in een aantal cruciale dossiers voor onze gemeente, weer weggevloeid is; vele dossiers zijn niet verder gekomen, met als meest schrijnende voorbeeld de niet gerealiseerde noodzakelijke woningen. Ook het sociaal beleid heeft niet de noodzakelijke impuls gekregen die de doelgroep meer dan verdiend heeft en ook keihard nodig heeft. Wel is er door het college veel voor Sinterklaas gespeeld om burgers te vriend te houden. Vele miljoenen zijn er verloren gegaan aan prestigeprojecten met als meest sprekende voorbeelden de invulling van De Kleine Aarde en het weggeven van de bedrijfsgrond voor het Biomassaplein. Opvallend in deze bestuursperiode is ook dat steeds meer burgers zich niet serieus genomen voelen door dit college. Ze zijn teleurgesteld, omdat er geen serieuze reactie op hun input volgt en daardoor haken ze af bij diverse werkgroepen en klankbordgroepen. Verder betreuren wij het dat Boxtel nog niet lijkt te beseffen dat we aan de vooravond staan van een historische vergissing, door onze gemeente in tweeën te hakken door de gemaakte afspraken met de provincie, het rijk en ProRail. Deze verkeerde keuze leidt overal in Boxtel tot filevorming en verkeerschaos, maar ook komen de aanrijtijden van hulpdiensten in gevaar. We beseffen hoe belangrijk het is dat elke seconde die hulpdiensten er langer over doen om een slachtoffer te bereiken, levensbepalend is. We pleiten ervoor om het gesprek met de contractpartners te openen en dan toekomstbestendige verkeersoplossingen als basis te kiezen voor de oplossing van de nieuw te maken afspraken, inclusief een autotunnel bij de dubbele overweg. Zoals u van ons gewend bent blijven wij ook op uw centen letten, zijn we tegen geldverspilling en gaan we zuinig met de beschikbare middelen om. Wij hebben een hekel aan verhoging van de gemeentelijke belastingen en kiezen er dan liever voor om de tering naar de nering te zetten. Kortom we hebben een duidelijke mening gebaseerd op een integrale visie (toekomstgericht) en willen dat ook daadkrachtig uitvoeren!


Zoals u al jaren van ons gewend bent, zijn en blijven we altijd goed voorbereid en inhoudelijk sterk. We weten waar we over praten, met een duidelijke visie op onze gemeente met haar waardevolle karakteristieke kerkdorpen Liempde en Lennisheuvel. En we zijn bereid om daadkrachtig samen met onze burgers de handen uit de mouwen te steken, om ook echt het verschil te maken. Waarom moeilijk doen als het ook samen kan!

 

Met ruime steun vanuit de bevolking op 21 maart gaat ons dat lukken. Maar BALANS in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel komt er niet vanzelf, dus pak uw kans – stem BALANS.

 

Leeswijzer
Ons verkiezingsprogramma hebben wij voor eenieder toegankelijk gemaakt:

 

Highlights: Een versie van ons programma, waarin heel kort de hoofdzaken beschreven zijn.
Samenvatting: Een versie van ons programma met iets meer diepgang, maar nog steeds weet u snel waar BALANS voor staat.

 

Uitwerking: En dan uiteraard de uitgebreide versie van ons programma. We gaan dieper in op onze standpunten en deze worden duidelijk en gemotiveerd toegelicht.

 

Hieronder vindt u een foto van de eerste 10 kandidaten van onze lijst.

  


Visie

BALANS wil ervoor zorgen dat we als inwoners van Boxtel op korte én op lange termijn prettig kunnen wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Het belang van Lennisheuvel, Liempde en Boxtel gaat dan voor het winnen van het politieke debat in het gemeentehuis. Wij vinden dan ook dat er de afgelopen periode niet genoeg verbeteringen of ontwikkelingen zijn gerealiseerd. Duidelijkheid en daadkracht zijn hiervoor nodig. Samen met u gaan we dat de komende regeerperiode waarmaken.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Highlights

  

Samen-leven

 

Samen prettig leven kost moeite, om dit te bereiken zal iedereen mee moeten doen. Wij willen hier als BALANS veel energie in steken, zodat iedereen ook mee kán doen. Hierbij is de bedoeling  belangrijker dan de formele regels, denk hierbij aan een ruimhartiger WMO- en mantelzorgbeleid. Maar denk ook aan jongeren betrekken,  senioren die tot op late leeftijd “zelf”-redzaam zijn(de kracht van “grijs”),maximale ondersteuning van onze ondernemers en initiatieven om meer werkgelegenheid  en ontspanning te creëren.

 

Plezierig wonen

 

Plezierig wonen in een veilige en vertrouwde omgeving, dat is woongenot. Het dreigend tekort aan betaalbare woningen snel aanpakken op de uitbreidingslocaties Selissen, Lennisheuvel-Zuid en Roderweg-Hamsestraat, maar ook inbreidingslocaties benutten. Ook hier weer zelfredzaamheid: particulier initiatief wordt optimaal ondersteund. Bij plezierig wonen hoort geen geuroverlast (geen Biomassaplein). Veiligheid door “blauw” op straat, cameratoezicht en nieuwe technieken. Maar ook veiligheid door middel van een autotunnel ter plaatse van de dubbele overweg:  deze voorkomt nóg langere aanrijtijden van de hulpdiensten. Sport en scholen: we blijven investeren in kwaliteit door o.a. multifunctionele gebouwen. Een compact centrum  in Boxtel en Oosterhof nu eindelijk kansen geven. In Liempde is het belangrijk dat het winkelaanbod en verenigingsleven behouden blijft. 

 

Bereikbaar blijven

 

We moeten voorkomen dat we nu een historische vergissing begaan: voor duurzame bereikbaarheid heeft Boxtel een complete rondweg nodig. Dus met een aansluiting op de A2 in Noord, een oostelijke parallelweg (aan de andere kant van de A2). En voor nu een autotunnel ter hoogte van de dubbele overweg.  Boxtel blijft zo één gemeente en overlast wordt niet verplaatst naar de woonwijken (ook Boxtel Oost). Het aanleggen van de verbindingsweg Dazingstraat-Roderweg  zal Liempde centrum eindelijk ontlasten. Veiligheid van fietsers staat voorop. Openbaar vervoer behouden in de kleine kernen.

 

Vernieuwend ondernemen

 

We zijn trots op onze ondernemers; deze krijgen van ons de ruimte op Vorst B, dus geen exclusiviteit voor Greentech bedrijven. We stimuleren het aantrekken van startups en innovatieve hightech bedrijven, waarbij we gebruik maken van onze unieke ligging: Brainport Eindhoven, Agri&Food regio Den Bosch, ons mooie cultuurlandschap en optimale verbindingen (snelweg A2, treinstation). Verfraaien van Ladonk en Daasdonk verbetert de uitstraling voor de bedrijven, het buitengebied ontwikkelen we door ruimte te bieden voor duurzame en innovatieve landbouw en recreatie. Een compact, kwalitatief hoogwaardig centrum biedt nieuwe kansen voor de horeca en detailhandel.

 

Besturen doe je samen

 

We willen een modern bestuur dat de burger betrekt bij de besluitvorming en uitvoering van gemeentelijke plannen. Transparantie hoort hier bij: inwoners kunnen de raadsvergaderingen live volgen. We willen de gemeentelijke belastingen niet meer laten stijgen dan de inflatiecorrectie. Gemeenschapsgeld gaan we effectief inzetten: geen prestige projecten als Binnendommeltjes of Biomassaplein. Wel intensieve samenwerking met bijvoorbeeld St. Michielsgestel verder uitbouwen.

 

 

Duurzaam voor de lange termijn

 

Op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen gaan we het landelijke beleid volgen: energieneutraal in 2050. Dus niet voor de muziek uit! Dat bespaart ons heel veel gemeenschapsgeld, geld dat veel effectiever ingezet kan worden. Dus geen Biomassaplein: het kan ons veel geld gaan kosten en de milieuopbrengsten zijn nog niet helder. Boxtel ligt midden in een waardevol cultuurlandschap; het versterken hiervan kan prima in combinatie met recreatie en landbouw.