Nummer 22

Toon Vos

(1963)

Vrilkhovenseweg Liempde

Bestuurslid ZLTO

Lid Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel 

Voorzitter buurtvereniging Vrilkhoven

Lid Reddingsbrigade Boxtel