In oktober hebben we 3 raadsvergaderingen gehad. Onderwerpen die daarbij aan bod zijn geweest waren de voordracht voor onze nieuwe burgemeester, De Kleine Aarde, het biomassaplein en de begroting voor de komende jaren.

Voordracht Ronald van Meygaarden; nieuwe burgemeester

Tijdens de vergadering van 21 oktober heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Mariëlle van Alphen, het proces geschetst hoe de vertrouwenscommissie te werk is gegaan bij het zoeken van de juiste leider met lef voor Boxtel. De raad stemde unaniem in met de voordracht. BALANS verwacht met Ronald de juiste leider met lef gevonden te hebben, doordat Ronald o.a. zowel bestuurlijke als zakelijke ervaring heeft en niets liever doet dan mensen verbinden. Op 26 november vindt er een bijzondere raadsvergadering plaats, waarin onze nieuwe burgemeester geïnstalleerd wordt. We hebben er zin in om samen met hem en onze burgers aan de slag te gaan voor een beter Boxtel!

Biomassaplein

Er komen steeds meer geluiden, gebaseerd op meningen van wetenschappers, dat een biomassaplein lang niet zo duurzaam is als men doet gelovenOndanks dat is er de afgelopen jaren al wel 11,4 miljard euro aan subsidie verstrekt. Voor ons was het reden om het college hierover te bevragen. Onze vragen leest u in bijlage ‘2019-10-08 BALANS vragenhalfuurtje Biomassaplein’.

In Boxtel heeft dit speeltje tot nu toe al 3 ton gekost. De stand van zaken van de Omgevingsvergunning, inclusief afwijking van het bestemmingsplan is nog ongewis. Naar onze mening is het hiervoor weggeven van Vorst B onverstandig en bovendien is een biomassaplein exploiteren geen kerntaak van onze gemeente. Helaas blijft het college achter haar oorspronkelijke ideeën staan. We blijven de ontwikkelingen volgen en wat ons betreft stopt dit speeltje vandaag nog.

De Kleine Aarde

Onlangs vernamen we dat Helicon er als partner de brui aan gegeven heeft op De Kleine Aarde. Ook de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) hield het eerder al voor gezien om samen met een aantal organisaties De Kleine Aarde te gaan ontwikkelen. Voor ons reden om het college hierover vragen te stellen. Onze vragen leest u in bijlage ‘2019-10-29 BALANS Vragenhalfuurtje Actualiteiten De Kleine Aarde’. 

Het college was niet op de hoogte van het vertrek, maar verzekerde ons dat er niet meer kikkers de kruiwagen zullen verlaten. We wagen dat te betwijfelen en blijven hopen dat onze wens – woningbouw op het 27.000 m2 terrein – nog uit gaat komen. Boxtel heeft behoefte aan woningen en niet aan deze huidige “flauwekul” op De Kleine Aarde.

Begroting 2020 en verder

Zoals al eerder aangekondigd, zit Boxtel financieel in zwaar weer. Er is de laatste jaren te veel geld uitgegeven ten opzichte van de inkomsten en het was niet de vraag of dit tot problemen zou gaan leiden, maar meer de vraag wanneer; nu dus. We hebben bij de behandeling van deze begroting onze accenten gezet. Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-10-29 BALANS Algemene beschouwingen 2020-2023′

We hebben moties ingediend over de Oostelijke Parallelwegwinkelcentrum Oosterhofwoningbouwlocatiesherontwikkeling van gemeentelijk vastgoed en burgers betrekken bij de aanstaande kerntakendiscussie. Deze 5 moties zijn ook bijgevoegd.

Tijdens de behandeling bleek dat het welzijnswerk extra hard getroffen wordt en dat dit ook gewoon gepikt werd door diverse raadsfracties. Voor ons onvoorstelbaar, vandaar dat we nog een motie om het welzijnswerk te beschermen opgesteld hebben. Helaas stonden we met deze laatste motie alleen. De twee moties van BALANS over het gemeentelijke vastgoed en de kerntakendiscussie zijn unaniem aangenomen. De moties over Oosterhof en woningbouwlocaties werden niet voldoende gesteund. De motie over de Oostelijke parallelweg is niet in stemming gebracht, omdat het college het met ons eens was – in tegenstelling met wat op papier stond – dat deze nieuw aan te leggen parallelweg niet tussen de A2 en de wijk Oost moet komen te liggen; eindelijkEerdere voorstellen van ons werden eerder namelijk categorisch weggestemd, maar nu beseft men dan toch ook dat de leefbaarheid van de wijk Oost niet gediend is met een nieuwe weg tussen de wijk en de A2.

We hebben uiteindelijk tegen de begroting gestemd, omdat de gemeente Boxtel er in deze moeilijke tijden voor kiest om torenhoge ambities te behouden, ten koste van het sociale gezicht en het bestaande welzijnswerk. Wel zijn we blij dat de vooraf aangekondigde OZB-verhoging achterwege is gebleven.

Al met al een enerverende maand, waarbij we voor onze burgers blijven proberen om het bestaande beleid bij te sturen, en het sociale gezicht van Boxtel te behouden.