Tijdens de raadsvergadering van gisteren zijn een aantal agendapunten behandeld waar we u graag over informeren:

 

Vragenhalfuurtje met o.a. vragen van BALANS: Positief gevoel niet weg laten vloeien, dus doorpakken economie!

Onze fractie heeft vragen gesteld over de voortgang van de Centrum-ontwikkeling. In debijlage vindt u ons inleidend verhaal en de vragen die we aan het College gesteld hebben. Het credo “geen woorden maar daden” is keihard nodig voor ons Centrum (zie bijlage). Gelukkig ziet wethouder Van den Broek dit in. Zo geeft hij o.a. aan dat er op 22 september een gesprek met Cor Molenaar en Centrummanagement plaats vindt over zijn opdracht om de Boxtelse economie te stimuleren, maar Cor gaat aan de slag in Boxtel. Aanstaande maandag worden de eerste resultaten van de koopstromen in Boxtel met de leden van een Klankbordgroep besproken. Op dit moment zijn er nog geen concrete vervolgstappen gezet om de 1 miljoen euro in te zetten voor de economie, omdat de wethouder mogelijke initiatiefnemers niet op voorhand wil blokkeren, en er volgt ook nog een pr-offensief om het onder de aandacht te brengen. Belangrijke kreten die in het initiatief moeten zitten zijn volgens de wethouder “creatief” en “innovatief”. M.b.t. onze Centrummanager wordt verteld dat zij aanblijft tot het einde van het jaar en dat zij zo snel mogelijk vervangen wordt. Er wordt op dit moment een profielschets gemaakt. Op onze laatste vraag over de aanvraag voor lunchroom “ ‘t Zonneke” antwoordde de wethouder dat het college altijd meedenkt. Wat ons betreft gaat dat in dit geval niet op en worden de plannen juist tegengewerkt. In onze ogen een gemiste kans. Dus hier ook een voorbeeld van mooie woorden maar geen concrete daden!

PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld over de bovenwijkse plankosten, en of die voor elke ontwikkelaar gelden, dus ook voor St. Joseph. Het antwoord van wethouder Van de Wiel was duidelijk: verplichting geldt voor elke ontwikkeling waar de gemeente geen eigenaar van is, dus ook voor St. Joseph, en er zit ruim 3 ton in die reserve.

 

Bestemmingsplan Moorwijk

Het raadsvoorstel om geen nieuw bestemmingsplan vast te stellen is unaniem overgenomen. We hebben daarbij wel een stemverklaring afgelegd dat we het een zwakke onderbouwing vinden om puur op basis van ontbinding en liquidatie van de diverse B.V.’s van de initiatiefnemer dit besluit te nemen, de wethouder stelde dat er een zeer geringe kans is op schadeuitkering en bovendien konden we geen bestemmingsplan vaststellen omdat het college de ingediende 18 zienswijzen niet inhoudelijk weerlegd heeft. Door geen nieuw bestemmingsplan vast te stellen, vallen we daarmee terug op het oude bestemmingsplan uit 1991 en dat betekent dat er sprake is van een horecabestemming van 1500 vierkante meter. BALANS heeft daar geen moeite mee, en woningbouw (laagbouw) met dezelfde footprint vinden wij ook acceptabel.

 

Bestemmingsplan Breukelsestraat 93-95 en Roderweg 37a

Dit zijn nog twee principeverzoeken uit de vorige bestuursperiode en met die meedenkende gemeente zat het toen nog goed. In beide gevallen kon er daarom een bestemmingsplan gemaakt worden waarin extra woningbouw mogelijk gemaakt wordt. Betreffende plannen zijn gisteren allebei goedgekeurd. In de Breukelsestraat gaat het om een winkelpand, “De Magneet”, dat omgebouwd kan worden tot 4 appartementen. En aan de Roderweg wordt een vrijstaande woning mogelijk gemaakt. Op onze vraag naar de plannen op uitbreidingslocaties Roderweg-Hamsestraat en Smaldersestraat heeft wethouder Van de Wiel bevestigd dat hij met een verkenning bezig is en dat hij uitbreiding van de kleine kernen belangrijk vindt. Over de voortgang houden we u op de hoogte. 

 

Wijkvisies Lennisheuvel en Selissen

Deze wijkvisies zijn een hele mooie uitvoering van burgerparticipatie! Tijdens onze wijkbezoeken werd visueel gemaakt wat in de visies staat en dat is natuurlijk zeer waardevol. Als je naar de inhoud kijkt, dan is het ene plan erg ambitieus en het andere plan is meer een ‘met beide benen op de grond wensenlijstje’. De voorgestelde verdeling van beschikbare budgetten, € 40.000,= per wijk aangevuld met € 12,= per inwoner, vindt BALANS prima en de inhoud van de plannen uiteraard ook. We hebben er dan ook moeite mee, want we vinden het niet rechtvaardig, dat bij het verdelen van het budget deze heldere rechtvaardige verdeling geweld aan is gedaan. Het budget dat over is uit een wijk, Selissenwal, is doorgeschoven naar een andere wijk, Lennisheuvel. Zuinigheid van de wijk Selissenwal lijkt daarmee gestraft te zijn. Reden voor ons om een stemverklaring af te leggen met genoemde strekking (zie bijlage voor onze inbreng). 

 

Tot zover de terugblik op de raadsvergadering.