Op 9 oktober jl. hebben we het in de gemeenteraad gehad over de toename van drugshandel en drugsoverlast, klachtenafhandeling gemeente Boxtel, bestemmingsplan Verbindingsweg Tongeren, veiligheidsbeleid en de nieuwe manier van inkoop van specialistische hulp jeugd en WMO vanaf 2020.

Ook het zwartboek over Jeugdbescherming Brabant hebben we weer benoemd, omdat er geen einde lijkt te komen aan de misstanden.

Tot slot hebben we gesproken over de klankbordgroepen PHS, waarbij het college gelukkig ook sprak over zelfreflectie bij hun eigen handelen.

Toename drugshandel en drugsoverlast Drugs

Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we aandacht gevraagd voor de toename van drugshandel en drugsoverlast. We zijn hierover door verschillende burgers benaderd. Het gemak waarmee die handel plaats kan vinden, zelfs vlakbij het gemeentehuis, baart ons zorgen. Onze vragen leest u in de bijlage. De burgemeester deelt onze zorgen, is met de politie naar diverse door ons benoemde locaties geweest en vindt net als ons dat er nog een wereld te winnen is in de aanpak.

De burgemeester maakte ook de kanttekening dat landelijke politietaken voorrang hebben op plaatselijke taken.

Voor ons reden temeer in regionaal verband aandacht te vragen voordit onderwerp.

Klachtenafhandeling gemeente Boxtel

Onze Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de klachtenafhandeling van onze gemeente en de kritiek was niet mals. Het verdwijnen van de openbare servicelijn tijdens het samengaan met Sint-Michielsgestel is een gemis. Intussen is deze in een andere vorm weer opgestart. Dat is een goede zaak, maar het gaat ook om een verandering van houding en accuraatheid om dit te verbeteren. Onze bijdrage leest u in de bijlage.

Bestemmingsplan Verbindingsweg Tongeren tongeren

Als  opmaak naar een totale noordelijke ontsluitingsweg juichen we de verbindingsweg tussen de VLK en de Mezenlaan toe en stemden dus ook voor het bestemmingsplan.

Echter van ons werd in het betreffende voorstel nog veel meer gevraagd en met die andere dingen konden we niet meegaan. Onze bijdrage vindt u in de bijlage.

Gelukkig erkent het college nu zelf dat de toekomstige verkeersintensiteiten in strijd zijn met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan van 2008 (GVVP). Iets wat wij al herhaaldelijk aangekaart hebben en wat ook nog wel bij de behandeling van alle genomen besluiten in het kader van PHS bij de Raad van State aan bod zal komen. Ook het advies van de veiligheidsregio zal daar een rol gaan spelen.

Onze stemverklaring bij dit onderwerp was: BALANS is voor het bestemmingsplan wat de nieuwe verbinding tussen de VLK en de Mezenlaan mogelijk maakt, maar we zijn tegen dit raadsvoorstel omdat we het niet eens zijn met de vermenging van allerlei bijkomende zaken, het inhoudelijk niet eens zijn met de gemeentelijke reacties en principieel niet achter het voorkeursbesluit PHS staan.

Veiligheidsbeleid

Op de agenda stonden 2 onderwerpen die betrekking hadden op het veiligheidsbeleid, namelijk het Regionaal Veiligheidsplan en het Integraal Veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Bij deze onderwerpen hebben we een motie ingebracht, waarin we onze burgemeester verzocht hebben lokaal extra aandacht te vragen voor handel en overlast van drugs.

Aangezien de burgemeester letterlijk toezegde om de drugshandel en drugsoverlast mee te nemen naar het overleg over het regionaal Veiligheidsplan hebben we de motie niet in stemming gebracht. We houden hier een vinger aan de pols. Onze bijdragen over het veiligheidsbeleid leest u in de bijlage.

Inkoop van specialistische hulp jeugd en WMO vanaf 2020

We pleiten al langer voor een lokale inkoop in plaats van de nu gehanteerde werkwijze dat we in regionaal verband de zorg inkopen, waarbij de gemeente Den Bosch dit voor ons regelt. Lokale (kleine) aanbieders vielen dan te vaak buiten de boot en ook hadden we als gemeente geen zicht op de kosten en de kwaliteit van de geleverde zorg. Onze lang gekoesterde wens van lokale inkoop is nu gehonoreerd en vanaf 2020 gaan we op die manier werken. Tot die tijd zitten we middels een gesloten contract vast aan de regio. Onze bijdrage kunt u in de bijlage lezen.

Zwartboek Jeugdbescherming Brabant

De vorige raadsvergadering hebben we extra aandacht gevraagd voor de gemelde misstanden bij Jeugdbescherming Brabant. Het gemaakte zwartboek liegt er niet om. Helaas zitten we volgens de wethouder vast aan deze organisatie; wij zouden er liever niets mee te maken willen hebben als het  gaat zoals in het zwartboek vermeld is. Onze vragen leest u in de bijlage.

Klankbordgroep PHS

De klankbordgroep PHS heeft terug gerapporteerd aan de raad over hun ervaringen. Die zijn niet al te positief, aangezien ze zich niet serieus genomen voelen. Gelukkig heeft de klankbordgroep de gemeente wel adviezen gegeven hoe het beter zou kunnen. In de bijlage leest u onze bijdrage.

We kijken terug op een goede raadsvergadering, in goede sfeer, waarbij het onderwerp en het probleem drugshandel en drugsoverlast de boventoon voerde.

En dat is terecht; een groot zorgpunt en serieuze bedreiging voor een zorgeloze toekomst voor onze jeugd!