Terugblik raadsvergadering:

Op dinsdag 8 juli jl. heeft de laatste raadsavond voor de zomervakantie plaats gevonden. De avond werd beheerst door het voorstel van het college om de afgesproken verhuizing van De Hobbendonken naar De Kleine Aarde af te blazen. Dit was onderdeel van de kadernotitie en de bestuursrapportage.

 

Kadernotitie en bestuursrapportage

BALANS heeft uiteindelijk tegen beide genoemde onderwerpen gestemd omdat:

1. Onze burgers en raad niet serieus genomen zijn door het college door vertraagde beantwoording en late verzending van onze vragen over het pronexusonderzoek (overvaltactiek!)

2. Onderwijs in alle wijken belangrijker is dan Triple E

3. Door dergelijk gedraai de raad geen betrouwbare partner is voor onze burgers

4. Wij geen subsidiekortingen willen zonder dat met het veld gesproken is

5. Kadernotitie veel te vaag is en niet concreet genoeg

Het is in en in triest dat 6 partijen zonder goede motivatie het raadsbesluit van april 2013 (9 klassige Hobbendonken naar DKA inclusief het budget voor de bouw), en ook van de verkiezingen, hun standpunt over de Hobbendonken bijstellen ten gunste van Triple E. Door zo te kiezen laat je zien dat je geen waarden hebt en daar werd ook door de insprekers op gewezen. Jammer genoeg durven ze die motivatie niet te geven en dus ook veel krokodillentranen bij de woordvoerders. Het CDA heeft altijd het standpunt gehad dat die verhuizing niet nodig was en bleef dan ook bij haar standpunt. De Hobbendonken wordt geslachtofferd voor de duurzaamheidsgoeroe Triple E op De Kleine Aarde en blijft met onzekerheid zitten. We hebben in de raad ook gezegd dat onze burgemeester in het proces van antwoorden achterhouden, burgers buitenspel zetten en overvaltactiek een zeer kwalijke dubieuze rol gespeeld heeft en dus gefaald heeft als voorvechter van Burgerparticipatie op dit onderdeel.

Bestemmingsplan Noord Oost

Ook is het bestemmingsplan Noord Oost voor de wijken Munsel en In goede Aardevastgesteld. We vinden het jammer dat er in het deelproject De Hoeve niet beter gekeken is naar de verkoopbaarheid van de kavels. Door de woningen meer naar voren op het perceel te zetten zou er meer achtertuin en meer afstand tussen de woning en de achterburen ontstaan. Bovendien goed voor de verkoopbaarheid van de kavels en dus voor de gemeentelijke inkomsten.

BALANS heeft gewezen op de extra mogelijkheden op DKA (onder andere cursus- en vergaderfaciliteiten, verblijfsrecreatie, complementaire daghoreca, detailhandel) en het zelfs ambtelijk wijzigen van een tijdelijke vergunning in permanente mogelijkheden voor de bolwoning en de energyball (zodat burgers dat niet in het inspraaktraject hebben geweten). Burgers die geen bezwaar hebben tegen een tijdelijke vergunning worden met een dergelijke actie verrast en er zit echt wel verschil in of iets tijdelijk is of permanent blijft staan! Het bleek dat de rest van de raad daar totaal geen moeite mee had en daarmee werd Triple E voor de tweede keer geholpen ten koste van onze burgers en kinderen! Duurzaamheidsidealisten eisen hun tol! 

Verkeersveiligheid Angelaschool

Gelukkig kregen we wel steun voor extra attentieborden in de Baroniestraat voor de veiligheid rondom de Angelaschool. Ook het idee om de prinsbernhardstraat 2-richtingen te maken komt eerst terug in de raad om daarover een beslissing te nemen. Jammer genoeg kwamen beide toezeggingen van wethouder Van Wanrooy pas nadat er eerst ontkennend gereageerd was op onze verzoeken (zie bijlagen voor onze vragen en het antwoord daarop door het College).

Lokale ondernemers

Ook hebben we nogmaals gepleit voor lokale ondernemers in relatie tot de verbouwing van het gemeentehuis, maar dit ook breder getrokken richting goede lokale zorgaanbieders. De burgemeester deelde een sneer uit naar onze lokale ondernemers maar zal op ons verzoek toch de contactgegevens van de hoofdaannemer van de verbouwing van ons gemeentehuis vermelden, zodat lokale ondernemers contact op kunnen voor een opdracht.

 

Nu breekt een korte zomervakantie aan en we hopen dat iedereen beseft dat we als raad met zijn allen bezig moeten zijn met het woon- en leefgenot van onze burgers en daarbij ook betrouwbaar moet zijn naar onze burgers. Komt dat besef er, dan ligt een mooie toekomst voor ons!