Na het zomerreces is er op 27 augustus een raadsvergadering gehouden. Tijdens deze avond hebben we o.a. gesproken over een nieuwe regeling huishoudelijke hulp, het bestemmingsplan voor de pastorietuin in Liempde en het grondstoffenplan.

Huishoudelijke hulp

Onze fractie maakt zich zorgen over de huishoudelijke hulp. We pleiten al jaren voor maatwerk en voor een goede sociale regeling. Er waren geluiden dat de regeling zou gaan veranderen, echter als raad zijn we daar niet over ingelicht. Wel weten we dat de organisaties die huishoudelijke hulp aanbieden te maken hebben met een personeelstekort.

Voor ons reden om hier in het vragenhalfuurtje vragen over te stellen aan het college. Onze vragen leest u in bijlage ‘2019-08-27 BALANS Vragenhalfuurtje gewijzigde regeling huishoudelijke hulp’.

Uit het antwoord van het college blijkt inderdaad dat er een nieuwe aanbesteding heeft plaatsgevonden, welke per 1 januari aanstaande ingaat en waarbij er zaken gaan veranderen. De wethouder wilde op dat moment niet de details van de verandering prijs geven en heeft beloofd dat we die nog ontvangen. Veertien dagen na de raadsvergadering hebben we die informatie nog niet ontvangen. We betreuren het wel dat de kennis en kunde van gebruikers en aanbieders niet gebruikt is, voordat het nieuwe contract getekend is. Volgens ons een gemiste kans.

We blijven pleiten voor een sociale invulling van de huishoudelijke hulp met maatwerk!

Bestemmingsplan pastorietuin Liempde

Door middel van dit bestemmingsplan wordt het mogelijk om 11 woningen te bouwen in de pastorietuin. Een goede zaak. We hebben opmerkingen gemaakt over de gehanteerde parkeernorm, want die norm maakt een extra inrit noodzakelijk. Onze volledige bijdrage leest u in bijlage ‘2019-08-27 BALANS Agendapunt 9 Bp Vendelstraat Liempde Pastorietuin’.

We hopen dat er snel gebouwd gaat worden, omdat het alweer 6 jaar geleden is dat de Witte School opgeleverd is en de vraag naar woningen enorm is in Liempde.

Grondstoffenplan

We hebben in Boxtel een overdreven ambitie om in 2050 0 kilo restafval per huishouden te realiseren. Volgens ons veel te ambitieus, wat ook extra kosten met zich meebrengt en zal leiden tot veel zwerfvuil. Het bijstellen van de ambitie maakt bovendien dat de realiteitszin toeneemt en het gehalte aan luchtfietserij daalt. Het inzamelen van restafval bij hoogbouw is daarbij ook nog een extra aandachtspunt. Onze bijdrage leest u in bijlage ‘2019-08-27 BALANS Agendpapunt 10 Grondstoffenplan’

MOVE31

Doordat MOVE31 van de agenda gehaald is (waar wij voor gepleit hebben vanaf de dag van de uitspraak van de Raad van State aangaande de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg), was het een rustige avond.

Overlast hangjeugd

Wel was er terecht een oproep van bewoners van de Morgenstond om voortaan wel serieus genomen te worden door het college inzake de overlast van hangjeugd, welke bij het Dommelbad rondhangt. Het geuite gevoel (we zijn van het kastje naar de muur gestuurd en vice versa) is fnuikend voor het vertrouwen in het openbaar bestuur.

De Braken

Ook kwam de situatie van De Braken nog aan bod, echter we krijgen geen concreet antwoord op de vraag of het college van mening is dat we voldoende binnensportaccommodaties hebben in Boxtel als De Braken sluit.

Tot zover de terugkoppeling van de raadsvergadering.