Onderwerpen die aan bod gekomen zijn:

Vragenhalfuurtje
Tijdens het vragenhalfuurtje heeft onze fractie helderheid aan het college gevraagd over de communicatie m.b.t. de woningbouwplannen in Lennisheuvel en de mogelijke gevolgen van de deal die de gemeente gesloten heeft met een andere afvalverwerker dan Attero. Beide vragen treft u in de bijlage aan. Wethouder Van de Wiel is van mening dat er wel goed met iedereen uit Lennisheuvel gecommuniceerd is, hoewel hij toegaf dat met de omgeving van het studiegebied dit gebeurd is nadat het persbericht vanuit de gemeente verspreid is. Ook komt er gelukkig nog een informatie-avond over de plannen op 6 maart aanstaande.
Wethouder Van de Langenberg deed lacherig over onze vragen en vertelde doodleuk dat hij niet op de hoogte was van het artikel in Brabants Dagblad (zie bijlage), en ook niet over de hoogte van een mogelijke claim. Hij straalde duidelijk uit dat die financiële gevolgen wel uitkomen als hij geen wethouder meer is; en dat klopt!
 
Ook werden we helaas bevestigd in ons vermoeden dat Reggefiber helemaal geen zaken met de gemeente Boxtel wil doen voor glasvezel. Wij uitten ons vermoeden hiervoor 14 dagen geleden nadat we contact gehad hadden met Jan van Kemenade van www.glasvezelboxtel.nl. Toen werd ons duidelijk gemaakt dat het nog steeds mogelijk was en gisteren vertelde de wethouder laconiek dat Reggefiber inderdaad niet in Boxtel wil investeren, met dezelfde motivatie die al ruim een maand bekend is op genoemde website.
Kans dus voorbij laten gaan door het college! Wellicht dat een eigen Boxtelse coöperatie het snel op kan pakken, zodat geheel Boxtel digitaal goed bereikbaar wordt.
 
Evaluatie beleidsprogramma 2010-2014
Een ander onderwerp was de evaluatie van het beleidsprogramma 2010-2014. Helaas werd ons door de voorzitter de mond gesnoerd, omdat wij ook graag over de erfenis van de dossiers van onze wethouder Van der Zanden wilden spreken, en de meerderheid van de raad nu opeens niet meer.
De huidige coalitiepartijen vroegen in oktober 2013 al om een politiek debat. BALANS uiteraard ook (zie bijlage), en nadien is dit zelfs middels een motie van de SP besloten. Helaas zijn er toch partijen met slappe knieën die niet nadrukkelijk geconfronteerd willen worden met de realiteit van het stilvallen van al de projecten waar onze wethouder aan werkte; sinds zijn vertrek is het credo van het college veranderd van “aanpakken” in “vooruitschuiven”.
 
Triple E
Het belangrijkste bespreekstuk was het voorstel van het college om DKA cadeau te doen aan Triple E. Deze discussie kreeg een verrassende wending. In de vergadering Ruimtelijke Zaken van 11 februari jl. waren er slechts 2 partijen, Combinatie 95 en PvdA/GL, voorstander van het plan. Destijds hadden de overige fracties problemen met de onduidelijkheid voor De Hobbendonken en het financiële plaatje van de totale deal. De afgelopen 14 dagen is zelfs door het college niet gesproken met De Hobbendonken of Sint Christoffel over de ruimtelijke invulling en was er dus ook niks veranderd aan het voorstel. De financiële bijdrage/het cadeau vanuit de gemeente voor Triple E is even groot (bijna 4,5 ton) gebleven, alleen is er een boekhoudkundige truc uitgehaald, waardoor de raad opeens geen gebruik meer mocht en kon maken van haar budgetrecht. BALANS is van begin af aan duidelijk geweest over haar mening over deze plannen met een duurzaamheidsgoeroe, daarom hebben we ook een amendement ingediend om geen deal te sluiten met Triple E en ook dat we niet akkoord zijn met de financiële gevolgen van de voorgestelde deal (zie bijlage). De voorzitter van de raad wilde geen financiële discussie, door de boekhoudkundige truc van het college was het budgetrecht van de raad niet van toepassing volgens hem, waardoor ons amendement niet in stemming werd gebracht door de voorzitter. We hebben ons amendement nog omgezet in een motie (zie bijlage), maar omdat SP, INbox en D66 omdraaiden als een blad aan een boom, was al snel duidelijk dat Boxtel zich, na eerst Schaliegas, opnieuw in een nieuw duurzaamheidsdebacle stort. De ingediende moties van de SP bieden schijnzekerheid voor het Schoolbestuur, want het is al lang duidelijk dat Triple E de school niet als buurman wil. De gespeelde boosheid van Ton Bade, door weg te lopen uit de commissie Ruimtelijke Zaken, werd dus beloond en Triple E heeft de jackpot van 4,5 ton, met dank aan alle Boxtelse belastingbetalers.
 
Betaald parkeren snel gastvrij blauw
Ook hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor het afschaffen van betaald parkeren en het invoeren van blauwe zone in het gehele centrum van Boxtel (zie bijlage). De overige politieke partijen, met uitzondering van de VVD, zijn nog niet doordrongen van de aangetoonde noodzaak van het afschaffen van betaald parkeren en daarom haalde onze motie geen meerderheid. Doordat wij het onderwerp wel weer aangekaart hebben, is er wel een motie aangenomen met de opdracht dat het college versneld aan de gang moet met het uitvoeren van het genomen raadsbesluit dat in Centrum West en Breukelen het betaald parkeren ingeruild wordt voor gastvrij blauw. Sinds onze wethouder niet meer in het college zit, is hier niks meer aan gedaan. Jammer is wel dat de rest niet meteen door wil pakken voor het gehele Centrum.
 
Voor vragen en/of opmerkingen over deze onderwerpen of over andere politieke zaken, neem gerust contact met ons op.