Korte inhoudelijke terugblik op de raadsvergadering van afgelopen dinsdagavond 

 

Beeldvormende bijeenkomst:

Tijdens het beeldvormende deel van de raadsavond zijn we bijgepraat over Centrummanagement door Luc Broos en Willemijn Wijdenes. Ook veel ondernemers uit het centrum waren aanwezig op de publieke tribune. Het deed goed om te horen dat onze ideeën voor gratis Wifi en een Boxtelse App binnenkort realiteit zijn. Dit gezien het belang van internet en communicatie bij de hedendaagse klant. Ook werd duidelijk dat er met diverse partijen, o.a. Boxtel Beleef en Boxtel Vooruit samen gewerkt wordt om ons centrum te laten bruisen. Onze wens voor gastvrij blauw in plaats van de huidige parkeermeters hebben we indirect ingebracht. In de wetenschap dat winkelen steeds meer beleving is, blijven wij van mening dat wanneer je – zoals het nu helaas nog is – te weinig beleving biedt, het ook niet rechtvaardig is om geld te vragen van bezoekers middels betaald parkeren. In deze zullen de lasten voor de baten uitgaan.

Ook bleek dat BRO en Cor Molenaar nog steeds voor de gemeente en Centrummanagement betrokken worden, geheel volgens ons persbericht en amendement hierover van één maand geleden (zie bijlagen).

 

Vragenhalfuurtje:

Tijdens het vragenhalfuurtje kwam de veiligheid richting De Langspier aan bod door Combinatie95. Er zijn waarschuwingsborden voor de automobilisten toegezegd door het college.

Het CDA stelde vragen over het gebruikersschema in De Dommelhal. Het college gaf aan zich terug te trekken. Op vervolgvragen van onze fractie creëerde het college een mist over de zekerheid voor de sporters/gebruikers van De Dommelhal in 2015. Daarover hebben we inmiddels schriftelijke vragen gesteld, aangezien sport een speerpunt van ons is (zie bijlagen).

Inbox stelde vragen over de invulling van twee woningen van St. Joseph aan de Houtwerf. Het bestemmingsplan laat huisvesting van 26 arbeidsmigranten toe en er komt een gesprek met de omgeving is toegezegd. Een van de angsten uit de omgeving zit in het aantal te verwachten auto’s en daarop pleitte onze fractie voor het uitvoeren van het besluit om parkeervergunningen in te voeren. Daarmee voorkom je dat er heel veel auto’s van de arbeidsmigranten in de buurt komen te staan. Helaas kon het college op onze vraag geen duidelijkheid geven.

Als laatste kwamen onze vragen over de financiële voortgang van PHS aan bod (zie bijlagen). De burgemeester gaf aan dat er zekerheid is over de rijksbijdragen van 19,2 mln. en provinciale bijdrage van 13,2 mln. en dat dit in een bestuursakkoord nog vastgelegd wordt. De Boxtelse bijdrage van 6 miljoen wordt nog een hele klus, maar na 30 jaar praten is er een oplossing binnen handbereik. De marge van 30% onder-/overschrijding van de te verwachte totaalkosten van 38,4 mln. wordt eerst gefinetuned en dan kunnen er pas afspraken gemaakt worden over de risico’s. Er is inderdaad geen budget voor alle genoemde aanvullende maatregelen aan de Eindhovenseweg (Providentia), fietsoversteek Keulsebaan bij rotonde Boseind en Parallelweg Noord. De burgemeester antwoordde op onze aanvullende vraag of er nu toch eindelijk weer tempo gemaakt wordt met het bestemmingsplan voor de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en of er aankopen van onroerend goed op korte termijn te verwachten zijn bevestigend. We doelden voor het laatste met name op Tongeren 50. Ook gaf de burgemeester complimenten voor het doorlopen proces van de afgelopen 4 jaar en bedankte hij onze fractievoorzitter voor zijn hulp bij het voorbereiden van de inbreng bij de commissie van Provinciale Staten. Strategisch blijven wij het niet slim vinden dat de gemeente op haar site al publiceert dat er voldoende steun is, terwijl we nog veel extra geld moeten verzamelen om het allemaal uitgevoerd te krijgen. We hebben nu slechts 2,7 mln. van de noodzakelijke 6 mln. gemeentelijke bijdrage en daarnaast dus nog geen geld voor het wegwerken van de hierboven genoemde nadelige neveneffecten (Eindhovenseweg, fietsoversteek Keulsebaan bij rotonde Boseind en Parallelweg Noord) als gevolg van de raadskeuze voor slechts een fietstunneltje.

 

Agendering volgende raadsvergadering:

We hebben gevraagd om de antwoordbrieven van het college te kunnen bespreken over de veiligheid rondom de Angelaschool (zie bijlagen) en de gemiste kans om lokale ondernemers in te zetten bij de verbouwing van het gemeentehuis.

  

Oordeelsvormend en besluitvormend gedeelte:

Tijdens de raadsvergadering hebben we wederom gepleit om lokale ondernemers nu echt eens serieus kansen te geven bij aanbestedingen, ook in de zorg want daar ging het specifiek om in een door ons geagendeerde brief van de Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie.

 

Verder hebben we 4 besluiten genomen:

* De starterslening wordt voortgezet met ruimere kansen om er een beroep op te doen.

* De APV is aangepast waarbij de verantwoordelijkheid meer bij de uitbaters van gelegenheden is komen te liggen, wat een goede zaak is. Ook heeft de APV meer aansluiting gevonden bij de terminologie van bestemmingsplannen en de praktijkervaringen van handhaving de afgelopen periode. Positief dat het stuk met diverse overleggen met betrokken partijen tot stand is gekomen.

* Het bestemmingsplan Vicaris van Alphenlaan-Pelgrimspad voor 8 tweekappers en 1 vrijstaande woning op het voormalig Joice-terrein maakt woningbouw mogelijk op een prachtige locatie in Boxtel.

* We hebben groen licht gegeven voor de oprichting van Stichting AgroFood Capital, waarin rollen en verantwoordelijkleden vastgelegd worden om het gezamenlijke speerpunt van de gemeenten en waterschappen van de regio Noord Oost Brabant te realiseren.

 

Bij de behandelling van het bestemmingsplan Noord-Oost (gebied Selissen-Munsel-In Goede Aarde) hebben diverse insprekers de raad toegesproken over plangebied De Hoeve en de mogelijkheden voor agrarische bedrijven in het bestemminsplan. Het college kwam daarop vanuit het niets met vele lastminute wijzigingen op het voorstel wat de raad voorbereid had. Hierdoor werd het geheel heel onoverzichtelijk. De raad wenste dit stuk niet meer te bespreken, omdat het om hele specifieke aanpassingen van regels en plankaarten ging. Afgesproken is dat het college haar huiswerk opnieuw gaat maken en ons en de betrokkenen begin volgende week een compleet nieuw integraal voorstel toestuurt. We krijgen het bestemmingsplan Noord-Oost dan volgende keer wederom op de agenda, inclusief de mogelijkheid voor onze burgers om tijdens de oordeelsvorming in te spreken. Het verbaasde ons dat het college dacht het zo simpel met een papiertje toch te kunnen laten behandelen. Daar is het gebied Noord-Oost te complex voor en dan met name voor het deelgebied De Hoeve en voor de mogelijkheden van de bestaande agrarische bedrijven.

 

Al met al een interessante raadsavond!