Tijdens de raadsvergadering van gisterenavond zijn er vier besluiten genomen:
 
De Geurverordening 2008 is geëvalueerd en daaruit blijkt een verduurzaming van de agrarische sector en het terugdringen van de geurbelasting. Een compliment voor de sector!
Het gebiedje Tongeren-Nergena krijgt vanaf nu te maken met een scherpere geurnorm van 10 Odeur units; een begrijpelijke keuze gezien de ontwikkelingen in dat gebied en de aanwezige bebouwing.
 
Het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Ladonk noordwesthoek 2014 is vastgesteld, waarin o.a. geregeld is dat de Schredder van het MSB-terrein verplaatst wordt en de start van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg over een deel van het terrein van MSB gerealiseerd kan worden. Het bestemmingsplan is het uitvloeisel van de tijd toen onze wethouder Van der Zanden tegelijk Verkeer, Economie en Ruimtelijke Ontwikkeling in zijn portefeuille had. Een win-win situatie voor alle betrokkenen.
Jammer is dat de weerlegging van de ingediende zienswijze van “het Groene Hart” zwak is, maar volgens de huidige wethouder sterk genoeg om de toets der kritiek bij de Raad van State te doorstaan.
 
De meeste tijd ging naar de reparatie van het Bestemmingsplan Kalksheuvel, en dan meer specifiek over de maatvoering van de woonbestemming op Kalksheuvel 2B. Voor deze plek is in het verleden een omgevingsvergunning verleend met een nokhoogte van 8 meter, terwijl alles in de directe omgeving volgens het bestemmingsplan begrensd is op 7 meter nokhoogte. Deze vergunning is vernietigd door de rechtbank. De meerderheid van de raad vindt het geen probleem om nu in het nieuwe bestemmingsplan dezelfde maatvoering als van de destijds vernietigde vergunning, rechtstreeks toe te staan, dus inclusief een nokhoogte van 8 meter. BALANS is van mening dat een gemeente zijn juridisch verlies moet nemen, de maatvoering in overeenstemming dient te zijn met de directe omgeving en daarom hebben wij gepleit voor een nokhoogte van 7 meter. Het CDA is die mening ook toegedaan, maar de meerderheid vond 8 meter nokhoogte geen probleem. Het leek een detaillistische discussie, maar de impact op het woongebied Kalksheuvel is enorm nu daar mogelijkheden ontstaan voor een woning van 1250 m3 op een perceeltje van 410 m2. Helaas wordt met dit besluit geen recht gedaan aan het belang van beide belanghebbenden en geeft het een onrechtvaardig gevoel; de gemeente had beter haar juridisch verlies manmoedig kunnen accepteren en niet haar gelijk wederom af proberen te dwingen in een bestemmingsplan. Het blijft voor veel raadsleden een lastige materie om de zaken die verband houden met bestemmingsplannen, de Bouwverordering, een Omgevingsvergunning Bouwen en welstandsadvies uit elkaar te houden. Onze raad gaat alleen over het bestemmingsplan waarin we de noodzakelijke zaken (o.a. hoogtes, inhoud, afstanden tot perceelsgrens, bebouwingspercentage) vastleggen. De andere zaken zijn zaken van het College.
 
Als laatste zijn de basistarieven voor hulp bij het huishouden vanaf 1/1/2015 vastgesteld. Wij vinden het jammer dat bedrijven die goed zijn voor hun personeel en ook scherp op de overheadkosten niet scherper in mogen schrijven dan de vastgestelde tarieven. Een kans op een gemeentelijke besparing laten we hiermee lopen.
 
Tot zover de terugkoppeling.
 
Zijn er vragen en/of opmerkingen, laat het ons gerust weten.