Op 19 april 2016 stond de raadsvergadering nagenoeg geheel in het teken van de toekomstige invulling van het terrein De Kleine Aarde.
Het werd uiteindelijk toch nog een lange zit, waarbij het besluit helaas al ruim van te voren vast stond; het door de wethouder aangezochte collectief moest aan de slag mogen op het terrein.
 
De gemeente Boxtel is in 2011 eigenaar geworden van het terrein De Kleine Aarde, na een (bijna) faillissement van het duurzaamheidscentrum.
Waar de eerste jaren vast stond dat basisschool De Hobbendonken er een nieuw onderkomen zou krijgen, werd dit idee in 2014 jammer genoeg om zeep geholpen.
Nadat eerst de heren Snels en Messing de ruimte hadden gekregen om tot een plan te komen, werd nadien voor duurzaamheidsgoeroe Tom Bade met Triple E gekozen.
Waar wij al voor waarschuwde bij de gemeentekeuze voor deze goeroe (onvoldoende financiële basis en duurzaamheidsfantast), werd realiteit door een faillissement van Triple E en een extra kostenpost voor de gemeente.
In januari 2015 heeft de raad de randvoorwaarden vastgesteld, waaraan een nieuw initiatief moest voldoen.
Tot op dat moment was er al 4 jaar een falend projecttoezicht van Wethouder Van de Wiel.
Dus heeft de wethouder zelf diverse partijen benaderd om hem te helpen. Deze gevraagde partijen hebben die hulp toegezegd, maar we weten niet in ruil waarvoor.
Toch waren er nog andere initiatiefnemers die vol passie een plan gemaakt hebben. We zijn blij dat er uiteindelijk een keuze gemaakt kon worden uit al de plannen. Tijdens de wedstrijd zijn de spelregels nog veranderd, door ruimere termijnen te stellen voor het indienen en aanpassen van de plannen, waardoor het voor de burgers van Boxtel wel duidelijk werd dat er veel twijfels te plaatsen zijn bij de uiteindelijke keuze van het college en ook bij de invulling van de matrix.
Met deze ingevulde matrix kwam het collectief (toekomstige samenwerking van de door de wethouder gevraagde partijen) als eerste keuze naar voren en kwam het initiatief van de Boxtelse ondernemers Van der Vorst en Peijnenburg als tweede uit de bus.
 
Tijdens de behandeling in de raad hebben wij onze verbazing uitgesproken over het feit dat de gemeente zelf niet actief de financiële gezondheid gecheckt heeft van de diverse initiatiefnemers. Wij hebben dat wel gedaan en daar zijn vraagtekens bij te plaatsen. De gemeente heeft echter niets geleerd van Triple E!
 
Verder hebben de afzonderlijke partijen van het collectief nog nooit samengewerkt, dus is de betrouwbaarheid als geheel een groot vraagteken.
 
Ook vinden wij het niet kunnen dat er € 300.000,- uit het Legaat van Cooth gehaald wordt, terwijl dat niet volgens de vooraf vastgestelde randvoorwaarden is.
 
Daarnaast komt het geld van het collectief niet ineens op de bankrekening van de gemeente Boxtel binnen, maar pas over 10 jaar.
Wij, en volgens ons alle burgers, hebben liever 9 ton ineens in het handje, dan 4 ton ineens en 5 ton in waardebonnen van de V&D (want zo (on)zeker is die laatste 5 ton).
 
Verder behelst het plan van het collectief een biovergister met alle milieukundige risico’s voor de omgeving.
Bovendien brengt dit extra (vracht)verkeer met zich mee.
 
Onze keuze voor de toekomstige invulling viel niet op dit collectief, maar op het plan van Van der Vorst en Peijnenburg en de motivatie vind je in de bijgevoegde bijlage: Amendement “Invulling De Kleine Aarde door Van der Vorst-Peijnenburg”.
De coalitiepartijen en de gedoogpartijen stonden blindelings achter de (objectieve?) keuze van het college.
En ook het CDA gaf geen steun voor ons Amendement.
 
Wij hebben tegen de keuze van het collectief gestemd i.v.m. het ontbreken van draagvlak in de directe omgeving, een gebrek van snelheid in de uitvoering, ontbreken van concrete invulling en dat de gemeente nog steeds gemeenschapsgeld in De Kleine Aarde blijft pompen, zonder dat maximaal gekozen wordt voor sociale duurzaamheid.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de invulling van De Kleine Aarde nog wel een hele poos op zich zal laten wachten en houden de vinger aan de pols.
Dit omdat het collectief nog geen juridisch geheel is en zij niet van plan zijn om snel aan de slag te gaan.
Wordt er later gestart dan juni 2016, dan schiet de gemeente Boxtel er financieel weer bij in.
Ook is er nog weerstand vanuit de directe omgeving tegen de inhoud van de plannen, maar ook tegen het gebrek aan communicatie.
Gebrek aan communicatie, zowel vanuit de gemeente, als vanuit het collectief.
 
Tot zo ver deze terugblik.
 
Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op voor een nadere toelichting.