Op 18 september jl. hebben we weer een raadsvergadering gehad. 

Onderwerpen die aan bod kwamen waren ‘beschikbaarheid bedrijfsgrond en aankoop Vorst C’,  ‘verhuizing van Ursula naar gemeentehuis’, ‘financiering muziekonderwijs’ en ‘externe veiligheid langs het spoor’.


Beschikbaarheid bedrijfsgrond en aankoop Vorst C
In het vragenhalfuurtje hebben we vragen gesteld over het onderzoek dat samen met SPIN opgezet zou worden om de
vraag naar bedrijfsgrond in beeld te brengen. Dit onderzoek was beloofd, omdat de ondernemers bij Vorst B achter het net viste, aangezien het college Vorst B in wenst te vullen met een biomassaplein en Greentech.

Ook hebben we het college opgeroepen om de gronden van Vorst C aan te kopen.

Onze vragen leest u in bijlage ‘BALANS Vragenhalfuurtje Noodzakelijke hoeveelheid bedrijfsgrond irt Vorst C’.

Jammer genoeg liep het college niet warm om in actie te komen voor meer bedrijfsgrond en had de eerste bijeenkomst om te komen tot het inzicht hoe groot de wens is naar bedrijfsgrond die middag pas plaats gevonden. De regionale afstemming over bedrijventerreinen is al in een vergevorderd stadium, dus daar komt die inventarisatie te laat voor.

Ook wil het college op dit moment nog geen grond aankopen nu de kans daar is. Volgens ons zou aankoop een voorbeeld zijn van strategische aankoop en
van actieve grondpolitiek.


Verhuizing van Ursula naar gemeentehuis
Sinds dat in 2015 in het gemeentehuis gestart is met flexibele werkplekken is de derde verdieping leeg. Er wordt op dit moment gekeken of de welzijnstaken die nu op Ursula aan de Baroniestraat zitten, te verplaatsen naar het gemeentehuis. Enerzijds vervalt dan
huur die we nu aan de eigenaar van Ursula, de woonstichting, betalen en anderzijds is meteen het gemeentelijk vastgoed goed benut.

Er zitten nog wel enkele haken en ogen aan de uitvoering, zoals onder andere de eigen ingang en de vraag of het er allemaal wel in past op de 3e verdieping. Mogelijk biedt Villa
Pfaff de sleutel ten aanzien van de noodzakelijke vierkante meters.

Een ander probleem is het  langlopend contract tussen Woonstichting Sint Joseph en de gemeente over het gebruik van ruimten in Ursula. Door de burgemeester is toegezegd dat de raad betrokken wordt bij een eventueel besluit.


Financiering muziekonderwijs
Zoals u weet, hebben de hafa’s (harmonie en fanfare) een
plan bedacht over het muziekonderwijs. Echter het college komt nu met een ander plan, waarbij de brede school een grotere rol krijgt en er middels vouchers muziekonderwijs kan worden ingekocht. Totaal is daar een bedrag voor beschikbaar van € 40.000,=.

In de raad deed het college het voorkomen dat de hafa’s blij waren met de inhoud van dit plan van het college, maar intussen zijn er ook signalen dat dat niet het geval is.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.


Externe veiligheid langs het spoor
Er is provinciaal een rapport opgesteld over de
gemeentelijke verantwoordelijkheid van de externe veiligheid langs het spoor. Volgens ons zeer belangrijk, gezien de vele kilometers spoorlijn die er door ons dorp lopen en de toename van goederenvervoer als gevolg van Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Zorgwekkend vonden wij dat uit het rapport komt dat de adviezen van de Veiligheidsregio niet altijd opgevolgd worden en dat veiligheidsmaatregelen in het openbaar gebied niet gerealiseerd worden.

Onze bijdrage en vragen kunt u lezen in bijlage ‘BALANS 10b Veiligheidsmaatregelen spoorlijn’.