Tijdens de raadsavond van deze week hebben we vragen gesteld over de sluiting van de Bieb in Liempde en over de willekeur in betalingstermijnen in het mistige dossier van De Kleine Aarde.

Onze vragen vindt u in de bijlagen, waarbij de vragen over De Kleine Aarde in een persbericht zijn verwerkt omdat wij de willekeur in betalingstermijnen slecht vinden voor de geloofwaardigheid van dit college, cq het openbaar bestuur.

 

Bieb Liempde

Wethouder Lestrade kan niks meer doen aan de sluiting van de Bieb in Liempde. Simpelweg omdat de meerderheid van de raad ingestemd heeft met een korting van de subsidie aan de bieb van € 75.000,=. Wij hebben overigens tegen dat voorstel gestemd.

De bieb heeft vervolgens zelf keuzes gemaakt in haar dienstverlening en daarbij helaas besloten om de bieb in Liempde te sluiten.

Volgens ons een gemiste kans omdat onze burgers zelf geen inspraak hebben gehad over het al dan niet sluiten van de prima voorziening in Liempde.

Sluiting van de bieb is een verarming van het voorzieningenniveau in ons kerkdorp Liempde. De bieb in Liempde heeft geen eerlijke kans gehad!

 

Mistig dossier De Kleine Aarde

De soap rondom De Kleine Aarde kreeg eindelijk een duidelijke tussenstap, want wethouder Van de Wiel vertelde dat de samenwerkingsovereenkomst met Triple E die middag opgezegd was.

Omwille van mogelijke juridische procedures werden er inhoudelijk geen verdere mededellingen gedaan in afwachting van het gesprek dat op donderdag 20 november aanstaande gepland staat.

Wij vermoeden dat dat gesprek geen doorgang zal vinden. Wij kregen dus ook geen antwoord op onze vragen wat het college gedaan heeft om de financiële strop in dit mistige prestige dossier te beperken.

Bewust vertellen we dat dit een tussenstap is in dit “sjoemeldossier”, want dit krijgt ongetwijfeld een juridisch vervolg, met mogelijk schadeclaims richting de gemeente.

Ook moet nog duidelijk worden wat dit gemodder in dit dossier ons als Boxtel uiteindelijk gekost heeft.

Duurzaamheidsambitie met oogkleppen op uitvoeren eist zijn tol! Hopelijk komt wethouder Van de Wiel nu ook weer met beide beentjes op aarde.

Politiek wordt dit gehele proces uiteraard nog besproken (openbaarheid van het totale dossier en is er met open vizier zonder dubbele agenda’s gehandeld), maar onze ogen zijn zeker zoveel gericht op de toekomstige invulling van de 2,7 Ha.

De wethouder gaf aan dat de  raad daarbij de uitgangspunten mag bepalen en wij hopen dat er dus niet opeens al een plan B aangaande de toekomstige invulling van De Kleine Aarde voorgekookt is.

Dat wij voorstander zijn van een realistische invulling van het gebied is bekend, waarbij sociale woningbouw, basisschool De Hobbendonken en een gezondheidscentrum al een prima basis zouden kunnen vormen.

 

Parkeren Centrum en Breukelen Zuid

Na de raadsvergadering hebben we een beeldvormende bijeenkomst gehad over parkeerregulering Centrum en Breukelen Zuid.

Het raadsbesluit van juni 2012 met daarin de principe-afspraken over het opruimen van parkeermeters in Centrum en Breukelen Zuid en daarvoor in de plaats een blauwe zone naast het invoeren van parkeervergunningen is nu bijna in de uitvoeringsfase.

De digitale mogelijkheden, en dus gemak voor onze burgers, bij het aanvragen van parkeervergunningen betekent een besparing in de ambtelijke kosten en beide juichen wij toe.

Er is ook nog even gesproken over het geschikt maken van de overblijvende parkeerautomaten in het Centrum voor chipknip en betaalpas, maar dat is wat ons betreft echt niet meer nodig en zonde van de investeringskosten;

gewoon allemaal opruimen die consument-onvriendelijke betaalautomaten!

 

De Braken

Vandaag hebben we ook schriftelijke vragen gesteld over de perikelen bij De Braken, meningsverschil tussen eigenaar en investeerders, omdat wij ons zorgen maken over de Boxtelse sporters.

Het mag niet zo zijn dat zij wederom in onzekerheid komen of ze daar kunnen blijven sporten. Zie bijlagen (BALANS-vragen Continuïteit sporters De Braken) voor onze brief.

 

Tot zover deze terugblik.