De laatste raadsvergadering van 2014 stond voornamelijk in het teken van PHS, De Kleine Aarde, Blauwe zone i.p.v. parkeermeters, sluiting van de Bieb in Liempde en diverse voorstellen over de Participatiewet.

 

PHS

Het afgelopen jaar is er onderhandeld met Provincie, Prorail en Rijk over de uitvoering van de voorkeursvariant van de gemeenteraad.

Het betreft hier de aanleg van de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan en aanleg van een fietstunneltje bij de dubbele overweg.

In deze raad hebben we besloten om garant te staan voor de noodzakelijke bijdrage van Boxtel in de totaaloplossing.

Boxtel moet garant staan voor 6 miljoen van de totale investering van  38,4 miljoen euro.

BALANS is geen voorstander van een fietstunneltje, maar de meerderheid van de raad helaas wel.

We hebben wel ingestemd met de garantstelling, omdat zonder deze overeenkomst ook de verbindingsweg Ladonk-Kapelweg en de capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan niet uitgevoerd kunnen worden.

Wel hebben we tempo gevraagd voor de realisatie van de verbindingsweg, omdat het erop lijkt dat het dossier verbindingsweg een jaar stil gelegen heeft.

Ook hebben we nogmaals gepleit voor een betere fietsaansluiting vanuit Tongeren op het fietstunneltje. 

 

De Kleine Aarde

Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we bijgaande vragen gesteld en tijdens de raad de bijgaande motie ingediend.

Helaas kregen we wederom geen antwoorden op onze vragen en moesten we genoegen nemen met de dooddoener dat mogelijk anders de belangen van de gemeente geschaad worden.

Wij zijn van mening dat die belangen al lang eerder veiliggesteld hadden moeten worden, want nu ben je (te) laat aangezien surseance van betaling is aangevraagd voor Triple E.

Het heeft er alle schijn van dat dit dossier onder de mat geveegd wordt en wij willen juist de leermomenten gebruiken voor de toekomst.

Ook vinden wij dat er een politieke verantwoording moet komen en dat de raad eerst kaders moet stellen voor de toekomstige invulling.

Deze laatste zaken hebben we middels een motie proberen veilig te stellen, maar helaas kregen we daarvoor alleen steun van PvdA/GL en CDA.

De wethouder beloofde in januari met de raad een rapportage te bespreken waarin alle gestelde vragen beantwoord zouden worden.

Helaas hebben we nu alweer bericht gehad dat de raad van 20 januari niet doorgaat.

Wij proberen steun te zoeken om de raad van 20 januari toch door te laten gaan, zodat we over het dossier DKA in de openbaarheid kunnen spreken.

 

Invoering Blauwe Zone

Tijdens de raadsvergadering hebben we middels bijgaande motie gepoogd om de parkeermeters zo snel mogelijk uit geheel Boxtel te laten verdwijnen.

Dit omdat wethouder Van den Broek nu een eerder raadsbesluit als excuus gebruikt om niet alle parkeermeters te laten weghalen maar slechts die in Breukelen en Centrum West.

Wij vinden dat het signaal om het betaald parkeren af te schaffen nog nooit zo sterk en vanuit zoveel invalshoeken op tafel gebracht is als oplossing voor ons Centrum.

Wij weten ook dat dit niet de enige stap is om ons Centrum te laten bruisen, maar we zien ondernemend Boxtel wel al stappen zetten (kerstmarkt met nostalgische kermis, Mix Market).

De gemeente dient een duidelijk signaal af te geven dat het ook menens is om het Centrum vooruit te helpen.

De passieve houding van het college en de betreffende wethouder is ons een doorn in het oog en daarom wilden we ze een zetje geven.

Ook al bepleiten diverse partijen buiten de raadszaal ook voorstander te zijn van afschaffing van betaald parkeren, toch kreeg onze motie in de raadszaal slechts steun van het CDA.

En u weet, in de raadszaal worden de besluiten genomen.

Helaas een klap in het gezicht van de positieve ondernemers die Boxtel wél vooruit helpen en die begrijpen dat we gezamenlijk ons Centrum aan moeten pakken.

De door de gemeente ingehuurde bureaus, Cor Molenaar en de onlangs aangestelde centrummanager Jef van Stratum pleiten allemaal voor afschaffing van betaald parkeren.

Als het college en het merendeel van de raad toch niets met die adviezen doet, waarom zijn ze dan aangesteld om advies te geven over het verbeteren van het centrum??!!

Het lijkt erop dat het college en de meerderheid van de raad niet vooruit kan kijken en dus helpt aan het spreekwoord “als het kalf verdronken is dempt men de put”.

Wij leggen ons daar niet bij neer en zullen alles op alles zetten voor meer steun om het betaald parkeren uit geheel Boxtel te laten verdwijnen. 

 

Bieb Liempde

Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we nogmaals bij wethouder Lestrade gepleit voor het openhouden van de Bieb in Liempde.

Uit nieuwe informatie blijkt dat de huur van de ruimte nog lang door de Bieb betaald moet worden, en betalen voor een leegstaand pand terwijl de bieb erin kan zitten, is niet gewenst.

Onze vragen vindt u in de bijlage.

De wethouder liet wederom blijken niets te hebben met de biebvoorziening in Liempde en ook van andere partijen volgde geen reactie.

Zij vinden het blijkbaar normaal dat een basisvoorziening in Liempde verdwijnt, en ook nog eens zonder dat deze bieb een eerlijke kans gehad heeft. 

 

Participatie

We staan aan de vooravond van een grote verandering waarbij vele zorgtaken niet meer bij de overheid liggen, maar lokaal uitgevoerd dienen te worden.

Wij denken dat we als gemeente, door in het verleden al heel actief te zijn geweest op dit gebied, een solide basis hebben.

Onze bijdrage over de lokale oplegger, de participatieverordeningen en het welzijnfonds vindt u tevens in de bijlage.

  

Divers

Tijdens deze raad hebben we ook ingestemd met het bestemmingsplan voor het voormalige kantoorpand van St. Joseph, waar wonen en zorg voor ouderen aangeboden gaat worden (zie bijlage).

Sint Joseph gaat een verdieping in het kantoorpand aan de Brederodeweg huren.

Ook kwam de situatie met PiusX aan bod en wij vragen ons daarbij wel af of de beheerderswoning in de praktijk los gemaakt kan worden van de rest van het complex en ook of het dan nog een waarde heeft bij vrije verkoop.

Wij snappen wel dat de gemeente probeert om oplossingen te zoeken en dat daarbij ook gekeken wordt naar mogelijke verkoop van de beheerderswoning als oplossing voor de financiële problemen bij Stichting Jeugdbelangen Liempde.

Al met al een lange raadsvergadering waarbij we gehoopt hadden op de valreep nog duidelijke stappen te zetten met De Kleine Aarde en met de snelle afschaffing van betaald parkeren in Boxtel.

Dat is helaas niet gelukt.

Dit betekent dat we deze dossiers in het begin van 2015 uiteraard weer onder de aandacht brengen van college en collega-raadsfracties om toch echt stappen vooruit te zetten en dossiers af te werken.

We gebruiken daarbij de spreuk: Vooruit schuiven is stapelen. Stapels worden bergen. Maar weinigen kunnen continue bergbeklimmen! 

 

Tot zover de terugblik op de raadsvergadering van 16 december jl.. Voor vragen/opmerkingen weet u ons te vinden.

  

Fractie BALANS wenst u hele gezellige feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2015!