Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van 2019 hebben we vragen gesteld over de herinrichting van de Markt en stond het bestemmingsplan Stationsstraat, achter nummer 30, op de agenda. Verder stond de avond in het teken van het toelaten van 2 nieuwe leden in onze gemeenteraad. Dit als vervolg op een afscheid (Combinatie 95) en een ziekte (SP) van een eerder geïnstalleerd raadslid.

Herinrichting Markt
De heringerichte Markt leidt tot veel onduidelijkheid en onrust. Het college gebruikt in reactie de dooddoener “Is een kwestie van gewenning”. Volgens ons is het college er daar niet mee. Grotere borden met meer attentiewaarde zijn nodig om met name de omgedraaide rijrichting tijdig en beter aan te duiden.

Ook de bereikbaarheid van onze Basiliek is slecht geworden. En het bevoorraden van horeca en winkels is niet goed geregeld.

De 15 parkeervakken op de Markt zijn onzichtbaar aangeduid. Volgens ons moet het college de noodzakelijke gewenning de helpende hand bieden en ook nog even wachten met het uitschrijven van bonnetjes. Onze vragen leest u in bijlage ‘Vragenhalfuur Herinrichting Markt en omgeving’. 

Het college was het met ons eens dat de aanduiding van de parkeervakken slecht is, en dat wordt aangepast met een reflecterende wegmarkering. Over de bereikbaarheid van onze Basiliek gaat het college in overleg met het kerkbestuur en de bevoorrading van horeca en winkels wordt gemakkelijker gemaakt middels maatwerk door venstertijden.

Wel gaat de gemeente snel over tot het uitschrijven van parkeerbonnen. We hebben nog ingebracht dat “gewenning” mogelijk wel van toepassing is op onze eigen inwoners, maar voor eenmalige bezoekers, bijvoorbeeld toeristen, zeker niet. Die komen zeker niet meer terug als ze een bonnetje achter de ruitenwisser zien zitten bij het eerste bezoek aan Boxtel. Daarmee jagen we potentiële bezoekers en klanten weg en dat kan voorkomen worden door betere en duidelijkere waarschuwingen over de verkeerssituatie!

Een extra woning achter Stationsstraat 30|
Er is een hele procedure opgetuigd om 1 extra woning mogelijk te maken achter Stationsstraat 30. Navraag en onderzoek leerde ons dat dit een heel gekunstelde invulling van een incidenteel verzoek betreft. Zeker omdat er geen goede stedenbouwkundige onderbouwing is. De onmogelijke ontsluiting van de nieuwe woning wordt bij de bewoners van de Pierre Janssenstraat in de maag gesplitst. Onze bijdrage, inclusief de ontvangen ambtelijke antwoorden leest u in bijlage ‘Agendapunt 14 Bestemmingsplan achter Stationsstraat 30’. 

We waren de enige fractie die tegen dit bestemmingsplan gestemd hebben, omdat het slechts de bouw van één woning mogelijk maak, waarbij een deugdelijke stedelijke onderbouwing ontbreekt en het bestemmingsplan slechts ten faveure van de aanvrager is. Dit terwijl met een opgestelde gebiedsvisie in samenwerking met de omgeving meer win-win situaties bereikt worden.

Aan het einde van de raadsvergadering overheerste een goed gevoel dat we voor extra waarschuwingen voor de gewijzigde situatie rondom de Markt hebben kunnen zorgen en dat er bovendien ook een betere regeling komt voor de bevoorrading van winkels en horeca.

Tot zover deze terugkoppeling.

Zijn er vragen over deze onderwerpen of ten aanzien van andere politieke zaken, neem gerust contact met ons op.