De gemeenteraadsvergadering van afgelopen week stond in het teken van de begrotingsbehandeling. In de bijlage treft u onze bijdrage aan (AlgBeschBALANS14102014).

 

Tevens vindt u aan het eind van onze bijdrage de motie waarin we het college verzoeken om een discussienotitie over de hoogte van de niet bestemde reserves.

We vragen ons namelijk af het moreel wel juist is om extra geld van onze burgers te vragen die het al moeilijk hebben in deze periode, terwijl we als gemeente een grote buffer hebben voor risico’s die er volgens het college niet zijn.

Verder zijn wij groot voorstander van de inzet van preventief cameratoezicht om het veiligheidsgevoel van onze burgers te vergroten.

Dit zodat ze met een gerust gevoel ‘s avonds nog een blokje om kunnen. Dit bestrijdt tevens de eenzaamheid die op de loer ligt als je niet meer op straat durft en de camera’s kunnen tevens diens doen ter bestrijding van het drugsdealen.

Hier gaat onze tweede motie over.

Dan is de entree van Boxtel ons een doorn in het oog, door de gigantische groene overwoekering in de bermen. We hebben bijna al onze invalswegen ingericht als Ecologische Verbindingszones.

Dit is slecht voor ons imago, maar bovendien nog verkeersonveilig. Wij willen dat we zelf als mens de regie weer over het groen nemen en niet dat we als mens de overwoekering door het groen maar accepteren en niets doen. Reden voor ons om een derde motie in te dienen.

Op 4 november vindt de besluitvorming over de begroting plaats.

 

In onze bijdrage komen we ook nog even terug op de belachelijke gang van zaken met betrekking tot onze vragen over de winteractiviteit, c.q. ijsbaan.

Zoals jullie weten hebben we hierover ook een gesprek gehad met Wethouder Van den Broek en we waren toen hoopvol gestemd.

Dan blijkt echter dat dit college niet proactief meedenkt over dergelijke noodzakelijke veranderingen, maar gewoon achterover in hun stoel blijft zitten en zonder enige empathie voor een bruisende winteractiviteit een nietszeggend antwoord dicht.

Het antwoord treft u aan als bijlage (Antwoord college 01-10-14 Balans winteractiviteiten Centrum).

De mogelijke initiatiefnemers gaan natuurlijk geen 11 weken wachten op een gemeente die eigenlijk niet wil. Kansen gemist dus!

 

Verder hebben we in het vragenhalfuurtje vragen gesteld over de surseance van betaling bij de duurzaamheidsgoeroe die De Kleine Aarde in de schoot geworpen kreeg in februari.

De vragen treft U tevens in de bijlage aan (BALANS-vragen Surseance Tom Bade).

De antwoorden van Wethouder Van de Wiel waren onthutsend en laconiek, want er is wel al € 50.000,= subsidie vanuit de gemeente uitgekeerd aan deze goeroe, maar hij heeft nog geen cent aan de gemeente betaald terwijl er een betaalachterstand is van € 40.000,=.

Hij heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen, vertelde de wethouder, maar we hoeven ons geen zorgen te maken want 7 november aanstaande komt er een gesprek.

Zorgen maken doen wij ons dus wel en wethouder Van de Wiel vergeet even de actieve informatieplicht aan de raad.

Zeker in dit prestige dossier voor hem om zijn groene kameraad De Kleine Aarde als cadeau te schenken ondanks alle waarschuwingen van ons, VVD en CDA in februari 2014.

Verder heeft de wethouder ook nog geen beslag laten leggen om de opgelopen betaalachterstand veilig te stellen voor de gemeente. Een debacle is aanstaande en dit wordt vervolgd.

Zoals u van ons gewend bent blijven wij scherp, anders had deze surseance mogelijk ook nog langer onder de “collegepet” gebleven.

Want hier is echt wel sprake van gezichtsverlies van Wethouder Van de Wiel; door zijn zin door te drijven ten faveure van de duurzaamheidsgoeroe Tom Bade lijken wij kopje onder te gaan als gemeente.

Deze blinde duurzaamheidswaanzin kost mogelijk onze burgers wederom flink geld.

 

Het CDA heeft ook nog vragen gesteld over De Dommelhal en naar nu blijkt heeft de gemeente geprobeerd  De Dommelhal te verkopen aan OMO (schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs).

OMO ging daar niet op in en Wethouder Van Wanrooij gaat nu met alle sportende verenigingen hun wensen voor de korte termijn, tot juni 2015, en de lange termijn inventariseren.

De nu in de sporthal sportende verenigingen hebben zekerheid dat ze dat zeker tot juni 2015 kunnen blijven doen.

De gemeente neemt dus weer de regie in een sporthal, terwijl we bij sporthal De Braken nog niet hersteld zijn van de kleerscheuren, welke die regiefunctie ons als gemeente gekost heeft!

 

Tot zover deze terugblik.