Afgelopen dinsdag zijn er in de gemeenteraad kaders bepaald voor het toekomstige beleid ten aanzien van het riool, het groen en de reiniging.

Ook is het bestemmingsplan voor de afronding van het voormalige Emmausterrein vastgesteld en kwam de Veiligheidsregio Noord Brabant aan bod.

Zelf hebben we tijdens het vragenhalfuurtje aangedrongen op snel invoeren van gratis parkeren middels de blauw zone en tevens om nu reeds op het parkeerterrein bij de  Zwaanse brug de parkeermeter te verwijderen en daar per direct ‘blauwparkeren’ in te voeren.

 

Zwaanse brug blauwe zone

Als bijlage (Balans.vragenhalfuurtje.blauwezone) vindt u onze motivatie om nu voor de directe invoering van gratis parkeren op de parkeerplaats bij de Zwaanse brug te pleiten.

Ook waren we heel benieuwd hoe ver het bijvoorbeeld staat met de uitwerking van de toekomstige parkeerplaats op het binnenterrein van het gemeentehuis.

De antwoorden vonden we erg teleurstellend. Voor de invoering van blauw parkeren, zowel op basis van het besluit uit 2012 als van 31 mei jl., moeten de procedures voor de verkeersbesluiten nog opgestart worden.

De verkeersbesluiten worden dan eind 2015 pas verwacht.

De wethouder gaf aan dat de eerste inrichtingsschets van het binnenterrein pas op 18 mei a.s. ambtelijk besproken wordt.

Over het aantal parkeerplaatsen op het binnenterrein werden geen mededelingen gedaan.

De wethouder gaf bovendien aan de tijd te hebben aangezien eerst STA-P afgerond dient te zijn, en naar verwachting is dat pas begin 2016.

Dus dit jaar nog nergens blauw parkeren in het Centrum of in Breukelen: teleurstellend!

Ook gaf de wethouder aan onze motivatie om nu iets voor de centrumeconomie te doen niet te ondersteunen; eerst gaat het college nog locaties bepalen waar de 40 extra blauwe parkeerplaatsen kunnen komen, dan moet er een studie komen waaruit de beste plekken naar voren komen, vervolgens een collegebesluit over de locaties en dan wederom een verkeersbesluit om tot uitvoering over te gaan.

Ons bekruipt steeds meer het gevoel dat het college wel uit wil stralen iets voor de economie te willen doen, maar concreet gebeurt er veel en veel te weinig!

Wij blijven ons inzetten om het Centrum perspectief te geven!

 

Veiligheidsregio Noord Brabant

In de bijlage (Balans.veiligheidsregio15) leest u onze inbreng, waarbij wij nogmaals herhaald hebben dat de veiligheid van onze burgers voor ons topprioriteit hebben.

We hebben in het verleden al meermaals aandacht gevraagd voor het behoud van de brandweerpost in Liempde, omdat er in eerdere plannen vraagtekens waren over het openblijven hiervan.

Gelukkig gaf de burgemeester aan dat de post Liempde blijft en er bovendien over mogelijke nieuwbouw gesproken wordt en dit door de gehele veiligheidsregio ondersteund wordt.

De toename van het treinverkeer, en dan met name goederenvervoer, blijft het belangrijkste aandachtspunt, waarbij er zeker ook naar de tijdelijke verkeerssituaties ten tijden van de uitvoering van de plannen in het kader van PHS extra aandacht vereist is.

Dit geldt ook voor Vught en daarom trekt Boxtel in deze samen op met Vught.

Gelukkig hebben de brandweerposten Boxtel en Liempde nog de beschikking over voldoende vrijwilligers die zich inzetten voor onze veiligheid.

 

Afronding voormalig Emmausterrein

Op dit moment staan er al twee prachtige gebouwen op de plek van het voormalige Emmaus, namelijk Vinckenrode en Elisabethsdael.

Het resterende terrein gaat binnenkort bebouwd worden met het plan Cronenborg.

Het bestemmingsplan is, zonder ingebrachte zienswijze vastgesteld. In de bijlage (Balans.bpcronenborg) vindt u onze inbreng.

Wij wensen Woonstichting St. Joseph veel succes bij de uitvoering en hopen op veiligheid tijdens de bouwwerkzaamheden.

 

Gemeentelijk Riolerinsplan

In de bijlage (Balans Rioleringsplan Raad 12 mei 2015) treft u onze bijdrage aan voor de uitgangspunten m.b.t. het toekomstige rioleringsplan.

Dit is een tussenstap waarbij de raad nu feitelijk unaniem ingestemd heeft met het feit dat onze burgers ook in actie dienen te komen in het kader van overtollig regenwater.

Daarnaast is afgesproken dat de huidige systematiek van financiering tegen het licht gehouden dient te worden; een goede zaak anders wordt het in de toekomst mogelijk onbetaalbaar.

Combinatie95 gaf als enige partij nu reeds een veto aan tegen een mogelijk spaarsysteem als financieringssystematiek, terwijl deze variant op termijn veel goedkoper is dan de huidige keuze.

We hebben de wethouder onze aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking, waarbij de veiligheid voor kinderen, volksgezondheid, integrale gebiedsontwikkeling en GEEN herintroductie van ‘Binnendommeltjes’ voor ons terug moeten komen in de uitwerking.

De wateroverlast in Oost is aangepakt en de drainage voert al ongelooflijk veel hemelwater, 1 miloen M3 per jaar af.

Na evaluatie en monitoring kan in 2017 een besluit genomen worden over een eventuele 3de fase.

 

Groen en straatreiniging

Dit was het laatste onderwerp op de agenda en als fractie hebben we ervoor kunnen zorgen dat er in onze gemeente niet minder afvalbakken komen.

Onze gehele inbreng vindt u in de bijlage (Balans.groen-enbeheer).

Het college wilde bij de verdere uitwerking van de plannen vreemd genoeg als uitgangspunt dat er minder afvalbakken komen in Boxtel.

Gelukkig hebben we dat tegen kunnen houden met steun van ons wijzigingsvoorstel door de fracties van Inbox, Combinatie95 en SP, bijlage ‘Balans amendement afvalbakken’.

Zij kiezen er net als wij voor om onze gemeente schoon te houden!

We hebben voor het voorstel gestemd, waarbij we wel vermeld hebben dat we niet akkoord zijn met het verlagen van het ambitieniveau voor ons prachtige buitengebied.

Voor ons onbegrijpelijk dat onze toeristische trekker afgescheept wordt met het laagste ambitieniveau!

 

Al met al een goed gevoel over de raadsavond, ondanks het wrange begin van geen enkele concrete beweging in het invoeren van ‘blauwparkeren’ in onze gemeente.

Dat onze inzet voor handhaving van het aantal afvalbakken op voldoende steun kon rekenen, maakt dat BALANS tevreden huiswaarts keerde.

 

Het was overigens de eerste keer dat Omroep Dommelland de raadsvergadering ‘Integraal Live’ bij de burgers van Boxtel in de huiskamers bracht.

We hebben enorm veel waardering voor de vele vrijwilligers van de omroep die hiervoor de gehele avond in touw zijn geweest.

We horen graag van de kijkers wat ze ervan vonden; is het voor herhaling vatbaar? Wij vinden van wel!

 

Vriendelijke groeten,

Mariëlle van Alphen,

Namens fractie BALANS

www.balansboxtel.nl

 

twitter: @balansboxtel