Op 11 december vond de eerste raadsvergadering plaats met onze waarnemend Burgemeester Fons Naterop als voorzitter.

Fons liet blijken een goede voorzitter te zijn, waardoor de vergadering ordentelijk en in een goede sfeer verliep.

Op 18 december vond de raadsvergadering plaats waarin het onderwerp over de herindeling van Haaren centraal stond.

Fietsenstalling Rechterstraat

Tijdens het vragenhalfuurtje hebben we vragen gesteld over de plotselinge komst van de fietsenstalling in de Rechterstraat, welke zonder overleg met de omgeving en ten koste van parkeerplaatsen voor auto’s geplaatst zijn. Onze vragen leest u in de bijlage: BALANS Vragenhalfuurtje Fietsparkeren versus autoparkeren in de Rechterstraat.

Jeugdhulp 2018

Net na de begrotingsbehandeling werden we geconfronteerd met het bericht dat de kosten voor Jeugdhulp in 2018 veel hoger waren dan begroot. Het gaat met name om een gigantische toename van de kosten voor jeugdigen met “zorg met verblijf” in een instelling (La Salle). Onze bijdrage leest u in de bijlage: BALANS Inleg Jeugdhulp 2018.

Uiteraard hebben we voor het voorstel gestemd, omdat de jeugd de toekomst is.

Tarieven 2019

Nadat de begroting in november vastgesteld is, moeten in december elk jaar de tarieven vastgesteld worden.

Zoals bekend, zijn we tegen het klakkeloos verhogen van de Onroerende Zaakbelasting, omdat we vinden dat we beter de tering naar de nering kunnen zetten.

Verder zijn we het ook niet eens met het vaststellen van een parkeertarief, omdat we tegen betaald parkeren zijn.

Met de overige tarieven voor 2019 hebben we wel ingestemd.

Jeugdbescherming Brabant

Zoals bekend, zijn we zeer bezorgd over de verontrustende klachten die er binnenkomen over de handelswijze van Jeugdbescherming Brabant.

Er is bekend geworden dat er geen onderzoek ingesteld wordt door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat vinden wij jammer en daar hebben we vragen over gesteld, zie bijlage: BALANS Reactie op stichting HOVS op afwijzen onderzoek door inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar JBB.

De wethouder is zeer terughoudend om zelf actiever te worden in dit dossier en dat vinden wij jammer, want intussen is er een zwartboek over de handelswijze van JBB opgesteld en helaas zitten daar 2 casussen uit onze gemeente bij.

Wij vinden dat “de tijd van wegkijken” in dit dossier voorbij is en blijven het bestuur van Boxtel aansporen om haar verantwoordelijkheid hierin actiever te nemen!

Voldoende bedrijfsgrond veiligstellen

We pleiten al jaren voor voldoende ontwikkelruimte voor onze bedrijven, zodat zij niet uit Boxtel “weggejaagd worden” als ze willen groeien, simpelweg omdat we te weinig uitgeefbare bedrijfsgrond hebben. Hierover wordt ook in regionaal verband gesproken en wij vinden dat Boxtel hierin voldoende ruimte moet claimen, zeker nu Vorst B geschonken wordt aan een Biomassaplein en Greentech. Voor ons blijft die invulling nog steeds vaag. Er worden wel getekende overeenkomsten met geïnteresseerde bedrijven bekend gemaakt, maar als we vervolgens vragen naar de inhoud blijft een antwoord achterwege.

Hierdoor kunnen we onze kaderstellende en controlerende taken onvoldoende uitvoeren!

Onze vragen vindt u in de bijlage: BALANS Vragenhalfuurtje Veiligstellen voldoende nieuw uitgeefbare bedrijfsgrond.

Helaas gaf de wethouder in zijn antwoorden aan nog niets ingebracht te hebben in de regionale discussie. We vinden dat hij dan onvoldoende actief is om het belang van ons bedrijfsleven voor Boxtel veilig te stellen!

Esch bij Boxtel

Het raadsvoorstel over de herindeling van Haaren, waarbij Esch bij Boxtel gaat komen op 1-1-2021 is unaniem in alle betrokken gemeenten aangenomen. We zien een belangrijke rol voor PEP (Platform Esch Perspectief) voor een soepele en gedegen integratie bij Boxtel. Onze bijdrage leest u in de bijlage: BALANS Bijdrage Herindelingsontwerp.

We kijken terug op een enerverend politiek jaar, waarin we in maart door onze burgers beloond werden – voor ons harde werken en onze visie op Boxtel – met de meeste stemmen. Daarna volgde een periode van coalitie-onderhandelingen, waarbij al snel duidelijk werd dat de 4 bestaande coalitiepartijen met elkaar verder wilden. Vervolgens hebben we de draad weer opgepakt om met onze kennis, kunde en inzet het beste voor Boxtel te bereiken. Gelukkig lijkt de sfeer in de raad iets beter te worden, echter dit blijft een inspanning vergen van de voorzitter, van alle raadsleden en alle college-leden om dit verder te laten groeien.

Wij gaan ervoor en we blijven ook in 2019 hard werken voor onze burgers, gebaseerd op onze visie over Boxtel.

Graag zien we u aanstaande donderdag 10 januari op onze Nieuwjaarsreceptie. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Café D’n Boer aan de Corpus 2 in Boxtel.