Tijdens de raadsavond van afgelopen dinsdag 2 december hebben we als raad belangrijke besluiten genomen over o.a. de Armoedenota, het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanpassing van de Dr. de Brouwerlaan en het verschuiven van de komgrenzen van Lennisheuvel.
 
Armoedenota
Wij vinden het belangrijk dat onze doelgroep van de Armoedenota GRATIS geïnformeerd wordt, terwijl in het voorstel slechts gesproken werd over website en publicatie in de prima abonnementskrant Brabant Centrum.
We maken ons zorgen of de minima het abonnementsgeld wel willen en kunnen betalen voor Brabants Centrum.
In Boxtel zijn we ook gezegend met 2 gratis huis-aan-huis-weekkranten: de MooiBoxtelkrant en De Meierij.
BALANS wil graag dat mensen met een smalle beurs gratis de informatie in huis krijgen, en dus geen informatie missen die voor hen bedoeld is indien ze het abonnementsgeld niet hebben.
Voor ons onbegrijpelijk dat ons college de publicatie over armoedebeleid niet voor alle media op dezelfde manier aanbiedt en daarmee dus niet gratis in de huiskamer komt van de financieel minder draagkrachtige burgers.
Onze motie werd slechts gesteund door het CDA.
Inhoudelijk veel lof voor de nota. Onze bijdrage en onze motie vindt u in de bijlage.
De wethouder zegde op ons verzoek toe dat de computerregeling verbeterd wordt.
 
Beschikbaar stellen van krediet voor de aanpassing van de Dr. De Brouwerlaan en het verschuiven van de komgrenzen van Lennisheuvel
Uiteraard hebben we ook ingestemd met het beschikbaar stellen van het geld voor het aanpassen van de Dr. De Brouwerlaan en het aanpassen van de komgrenzen van Lennisheuvel.
In de bijgevoegde inbreng leest u onze motivatie.
 
Intergemeentelijke samenwerking
Ook is bijgaande motie over de intergemeentelijke samenwerking, als gevolg van de opstelling van de gemeente Haaren, unaniem aangenomen.
 
Motie BALANS handhaven uitleen bibliotheek Liempde
Tot slot hebben we middels bijgaande motie nogmaals gepleit voor het open houden van de bieb in Liempde.
Wij vermoeden dat de raad met het korten van de subsidie voor de bieb, en zonder het stellen van randvoorwaarden zoals het openhouden van de bieb in Liempde, onvoldoende beseft heeft dat een basisvoorziening uit een kleine kern de dupe is.
De totale ingebrachte motivatie is ook bijgevoegd.
Bij de stemming bleek dat er geen steun was om het college te vragen alles op alles te zetten om de deur open te houden van de bieb in Liempde.
Triest voor alle gebruikers en vrijwilligers dat de bieb Liempde geen eerlijke kans heeft gehad van de politiek.
Of deze bezuiniging de gemeente uiteindelijk nog extra kosten zal opleveren, zal de tijd leren.
 
Tot zover deze terugblik.
 
Zijn er vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact met ons op.