De raadsvergadering van 27 mei werd beheerst door het goede nieuws dat het College 1 miljoen euro uit wil trekken voor een economisch aanvalsplan voor geheel Boxtel.
Dit mede ingegeven door enerzijds de goede bijeenkomst van Centrummanagement met Cor Molenaar van afgelopen donderdag en anderzijds door onze wens (zie persbericht  http://www.balansboxtel.nl/index.php/2-uncategorised/102-persbericht-balans-budget-voor-doorpakken-centrum-boxtel ) om op zeer korte termijn een plan van aanpak op te laten stellen en direct werk te kunnen maken van verbeteringen voor ons Centrum. Altijd samen met de ondernemers.
Zoals in ons persbericht vermeld staat, hebben we een amendement ingediend (zie bijlagen) en vooraf steun gevraagd bij de andere partijen.
Alleen het CDA wilde het amendement met ons indienen en andere partijen hebben helaas niet gereageerd op ons verzoek. Gisteren in de raad besefte gelukkig wel iedereen de sense of urgency voor ons Centrum, waar het “1 voor 12” is.
Het leek er even op dat onze € 50.000,=, bedoeld voor het direct op laten stellen van een plan van aanpak voor het Centrum, in schril contrast staat met de bedoelde 1 miljoen van het College. Gelukkig begreep de voorzitter van de raad het verschil wel: Ons gezamenlijk amendement met het CDA ingediend om snel een concreet plan van aanpak voor het centrum op te stellen als voorloper op een uitvoeringsplan met nu nog onbekende maatregelen van 1 miljoen euro voor geheel economisch Boxtel. Met de toezegging van de burgemeester dat direct begonnen werd met het in beeld brengen van de koopstromen en dat een aanzienlijk deel van de 1 miljoen bedoeld is voor de aanpak van ons Centrum, hebben we besloten om ons voorstel in te trekken; immers ons doel is bereikt; snel aanpakken van ons Centrum samen met de ondernemer!
 
In het vragenhalfuurtje hebben we nog 2 onderwerpen aan de orde gesteld:
1. De regionale aanpak PHS -dubbele overweg- (zie bijlagen voor de vragen).
De burgemeester gaf aan dat hij het jammer vond dat Vught niet ingreep toen het daar uit de hand liep met de tijd, er wel een goed gesprek is geweest met de staatssecretaris in de bus, helaas de dagelijkse praktijk rond 16 uur (spits) niet door de staatssecretaris zelf gezien is maar wel door haar ambtenaren, gedeputeerde Ruud van Heugten een compliment verdient voor zijn inzet voor de regio en betrokkenheid en sturing van de dag. Boxtel heeft een compliment gekregen van de staatssecretaris over het proces en de voorgestelde oplossing. Uiteraard is er nog teleurstelling over de dag, maar daar wordt binnenkort een kop koffie met een broodje aan gewijd om iedereen weer op hetzelfde spoor te krijgen.
2. De actuele stand van zaken aangaande Moorwijk (zie bijlagen voor de vragen).
Wethouder Van de Wiel vertelde dat het beroep van Vastgoed Moorwijk tegen de weigering om medewerking te verlenen op basis van art 19 voor een bouwvergunning bij de Raad van State ligt en er binnen  6 weken een uitspraak verwacht wordt.
De dwangsom is verbeurd en betaald, die we als gemeente opgelegd hebben gekregen voor het niet voldoen aan de termijn genoemd in de uitspraak van de Raad van State aangaande het bestemmingsplan Boxtel Noord.
Het bleek voor het nieuwe bestemmingsplan niet mogelijk om een getekende anterieure overeenkomst met Vastgoed Moorwijk te krijgen, waardoor er een exploitatieplan is opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan heeft vanaf 13 januari jl. in de inspraak gelegen en daartegen zijn veel zienswijzen ingediend, ook vanuit de eigenaar. De indieners van de zienswijzen hebben de mogelijkheid gehad om deze aan te vullen. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is of Vastgoed Moorwijk juridisch nog een partij is voor de gemeente (i.v.m. een uitgesproken faillissement in oktober 2013!) is de planning van alles nog zeer ongewis.
 
Bij de behandeling van het Jaarverslag 2013 hebben we de toezegging van het College dat de door de Rekenkamer vermelde leermomenten uit het project Dommel door Boxtel in een overzicht geplaatst worden om te zien wat ermee gedaan is bij het nieuwe grote project Landschap van Alure.
Verder krijgt de raad elke half jaar een extra moment om te spreken, en te besluiten, over de meerjarige prognose Grondbedrijf. Hierdoor kunnen we als raad beter een vinger aan de pols houden en dat is keihard nodig gezien de risico’s die hiermee gemoeid zijn.
 
Al met al een enerverende avond met eindelijk erkenning voor de door ons gewenste noodzakelijke snelle aanpak van ons Centrum!