Standpunten

Waar staan we voor en waar gaan we voor

Visie

Samen gaan we voor kwaliteit!

BALANS wil ervoor zorgen dat we als inwoners van Boxtel op korte én op lange termijn prettig kunnen wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Het belang van Esch, Lennisheuvel, Liempde en Boxtel gaat dan voor het winnen van het politieke debat in het gemeentehuis. Wij vinden dan ook dat er de afgelopen periode niet genoeg verbeteringen of ontwikkelingen zijn gerealiseerd. Duidelijkheid en daadkracht zijn hiervoor nodig en samen met onze inwoners willen we dat de komende bestuursperiode waarmaken! 

Besturen doe je samen

Niet tegenwerken, maar samenwerken!

BALANS wil weer terug naar de inhoud, geen democratisch theater en vervreemding tussen maatschappij en politiek. We willen een modern bestuur dat de burger betrekt bij de besluitvorming en uitvoering van gemeentelijke plannen door de inzet van themamakelaars. Niet zomaar de belastingen verhogen maar plannen en projecten beoordelen op toegevoegde waarde en waar nodig doorstrepen. Vrijgekomen geld wordt ingezet voor het sociale gezicht van Boxtel. Gemeenschapsgeld gaan we effectief inzetten: geen prestige- of hobbyprojecten. De ‘tering naar de nering zetten’ en onze uitgaven aanpassen aan onze inkomsten. Er is géén geld voor nieuwe kostbare plannen.

Meer lezen over dit thema? Lees de One-Pager Thema 1 Besturen doe je samen

Samen-leven

Luisteren, nabuurschap en het ‘ons-kent-ons’-gevoel!

Samen prettig leven vereist inzet en toewijding, om dit te bereiken zal het contact met inwoners en groeperingen versterkt worden en wordt er écht geluisterd: input verwerken, terugkoppelen en het resultaat bewaken. Vroegtijdig signaleren en bespreken van bepaalde thema’s zorgt voor het tijdig treffen van de juiste maatregelen. Nabuurschap wordt georganiseerd en er is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenschapshuizen en (buurt)verenigingen. Zorg dient in de directe nabijheid van de leefomgeving te zijn.

Meer lezen over dit thema? Lees de One-Pager Thema 2 Samen-leven

Plezierig wonen

Door een gebrek aan daadkracht loopt woningbouw ver achter!

Plezierig wonen in een veilige en vertrouwde omgeving, dat is woongenot. Door té weinig nieuwbouw is er een groot woningtekort. We focussen op betaalbare nieuwbouw (max. €200k of €600 p/m) in lijn met duurzaamheidsdoelstellingen. Bouwen volgens bouwbesluit en dus géén kostprijsverhogende éxtra duurzaamheidseisen, kleinere kavels, innovatieve technieken en 3 woonlagen toestaan. Geschikte ouderenwoningen zullen de doorstroming bevorderen.  School volgt kind als uitgangspunt voor goed en veilig (bereikbaar) basisonderwijs. Een compact bruisend centrum  in Boxtel en Oosterhof nu eindelijk kansen geven. In Esch en Liempde is het belangrijk dat het winkelaanbod en verenigingsleven behouden blijft. Gratis seizoensparkeren op de markt als compromis tussen ruimte geven aan horeca en goede bereikbaarheid voor detailhandel.

Meer lezen over dit thema? Lees de One-Pager Thema 3 Plezierig Wonen

Vernieuwend Ondernemen

Ondernemers voelden zich de afgelopen jaren niet serieus genomen en beknot in hun mogelijkheden!

We zijn trots op onze ondernemers; deze krijgen van ons de ruimte op Vorst B, dus geen exclusiviteit voor Greentech bedrijven. We stimuleren het aantrekken van startups en innovatieve hightech bedrijven, waarbij we gebruik maken van onze unieke ligging: Brainport Eindhoven, Agri&Food regio Den Bosch, ons mooie cultuurlandschap en optimale verbindingen (snelweg A2, treinstation). Het is géén taak van de overheid om zelf te ondernemen of bedrijven in de weg te zitten. Het buitengebied maakt een transitie door vanwege de landelijke saneringsregeling intensieve veehouderij en het feit dat er veel leegstand is. Ondernemers wordt de kans geboden om een andere invulling aan het bedrijf te geven.

Meer lezen over dit thema? Lees de One-Pager Thema 4 Vernieuwend Ondernemen

Duurzaam voor de lange termijn

Geen hobby-projecten meer en niet voor de muziek uit lopen!

Een duurzame wereld zonder het draagvlak van een gezonde economie is onmogelijk, evenals het streven om in 2030 energieneutraal te zijn; technieken zijn onvoldoende ontwikkeld, er is géén ruimte en er zijn géén financiële middelen. Op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen gaan we het landelijke beleid volgen: energieneutraal in 2050. Dus niet voor de muziek uit! Dat bespaart ons heel veel gemeenschapsgeld, geld dat veel effectiever ingezet kan worden (bv. voor het sociale gezicht, welzijn en gemeenschapsfuncties). We willen een realistische tijdsplanning voor energietransitie, waarbij eerst gekeken wordt naar besparingen en het benutten van bestaande daken met zonnepanelen. Vooralsnog géén windmolens of zonnevelden. We willen een landelijke aanpak waarbij veilige innovatieve technieken reële opties zijn. We vinden het wiel niet zelf uit maar dienen als katalysator te fungeren.

Meer lezen over dit thema? Lees de One-Pager Thema 5 Duurzaam voor de lange termijn

Bereikbaar blijven

In gesprek om nieuwe afspraken te maken t.b.v. de aanpak van het spoor en de gevolgen voor het verkeer!

Afspraken m.b.t. het Maatregelenpakket PHS zijn in 2013 gemaakt en tot op heden is er nog niks gerealiseerd. Ondertussen is wel duidelijk dat de gemaakte afspraken achterhaald zijn en lost het verschuiven van verkeersproblemen niets op. Andere gemeenten hebben vergelijkbare afspraken inmiddels succesvol opengebroken en verbeterd. BALANS wil daarom een streep zetten door het Maatregelenpakket PHS en op basis van het hier en nu nieuwe afspraken maken. Het gereserveerde geld benutten we voor het sociale domein en het financieel gezond maken van Boxtel. Onderhoud aan infrastructuur kan nu niet anders dan ‘sober en doelmatig’ waarbij veiligheid en begaanbaarheid niet ter discussie staan. Openbaar vervoer behouden in de kleine kernen.

Meer lezen over dit thema? Lees de One-Pager Thema 6 Bereikbaar blijven

Klik hier voor meer informatie omtrent de verkiezingen

Balans Boxtel - Verkiezingen