Standpunten

Waar staan we voor en waar gaan we voor

Visie

Samen gaan we voor kwaliteit!

BALANS wil ervoor zorgen dat we als inwoners van Boxtel op korte én op lange termijn prettig kunnen wonen, werken en recreëren in onze gemeente. Het belang van Lennisheuvel, Liempde en Boxtel gaat dan voor het winnen van het politieke debat in het gemeentehuis. Wij vinden dan ook dat er de afgelopen periode niet genoeg verbeteringen of ontwikkelingen zijn gerealiseerd. Duidelijkheid en daadkracht zijn hiervoor nodig. 

Samen-leven

Samen prettig leven kost moeite, om dit te bereiken zal iedereen mee moeten doen. Wij willen hier als BALANS veel energie in steken, zodat iedereen ook mee kán doen. Hierbij is de bedoeling  belangrijker dan de formele regels, denk hierbij aan een ruimhartiger WMO- en mantelzorgbeleid. Maar denk ook aan jongeren betrekken,  senioren die tot op late leeftijd “zelf”-redzaam zijn(de kracht van “grijs”),maximale ondersteuning van onze ondernemers en initiatieven om meer werkgelegenheid  en ontspanning te creëren.

Vernieuwend ondernemen

We zijn trots op onze ondernemers; deze krijgen van ons de ruimte op Vorst B, dus geen exclusiviteit voor Greentech bedrijven. We stimuleren het aantrekken van startups en innovatieve hightech bedrijven, waarbij we gebruik maken van onze unieke ligging: Brainport Eindhoven, Agri&Food regio Den Bosch, ons mooie cultuurlandschap en optimale verbindingen (snelweg A2, treinstation). Verfraaien van Ladonk en Daasdonk verbetert de uitstraling voor de bedrijven, het buitengebied ontwikkelen we door ruimte te bieden voor duurzame en innovatieve landbouw en recreatie. Een compact, kwalitatief hoogwaardig centrum biedt nieuwe kansen voor de horeca en detailhandel.

Plezierig wonen

Plezierig wonen in een veilige en vertrouwde omgeving, dat is woongenot. Het dreigend tekort aan betaalbare woningen snel aanpakken op de uitbreidingslocaties Selissen, Lennisheuvel-Zuid en Roderweg-Hamsestraat, maar ook inbreidingslocaties benutten. Ook hier weer zelfredzaamheid: particulier initiatief wordt optimaal ondersteund. Bij plezierig wonen hoort geen geuroverlast (geen Biomassaplein). Veiligheid door “blauw” op straat, cameratoezicht en nieuwe technieken. Maar ook veiligheid door middel van een autotunnel ter plaatse van de dubbele overweg:  deze voorkomt nóg langere aanrijtijden van de hulpdiensten. Sport en scholen: we blijven investeren in kwaliteit door o.a. multifunctionele gebouwen. Een compact centrum  in Boxtel en Oosterhof nu eindelijk kansen geven. In Liempde is het belangrijk dat het winkelaanbod en verenigingsleven behouden blijft.

Besturen doe je samen

We willen een modern bestuur dat de burger betrekt bij de besluitvorming en uitvoering van gemeentelijke plannen. Transparantie hoort hier bij: inwoners kunnen de raadsvergaderingen live volgen. We willen de gemeentelijke belastingen niet meer laten stijgen dan de inflatiecorrectie. Gemeenschapsgeld gaan we effectief inzetten: geen prestige projecten als Binnendommeltjes of Biomassaplein. Wel intensieve samenwerking met bijvoorbeeld St. Michielsgestel verder uitbouwen.

Bereikbaar blijven

We moeten voorkomen dat we nu een historische vergissing begaan: voor duurzame bereikbaarheid heeft Boxtel een complete rondweg nodig. Dus met een aansluiting op de A2 in Noord, een oostelijke parallelweg (aan de andere kant van de A2). En voor nu een autotunnel ter hoogte van de dubbele overweg.  Boxtel blijft zo één gemeente en overlast wordt niet verplaatst naar de woonwijken (ook Boxtel Oost). Het aanleggen van de verbindingsweg Dazingstraat-Roderweg  zal Liempde centrum eindelijk ontlasten. Veiligheid van fietsers staat voorop. Openbaar vervoer behouden in de kleine kernen.

Duurzaam voor de lange termijn

Op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen gaan we het landelijke beleid volgen: energieneutraal in 2050. Dus niet voor de muziek uit! Dat bespaart ons heel veel gemeenschapsgeld, geld dat veel effectiever ingezet kan worden. Dus geen Biomassaplein: het kan ons veel geld gaan kosten en de milieuopbrengsten zijn nog niet helder. Boxtel ligt midden in een waardevol cultuurlandschap; het versterken hiervan kan prima in combinatie met recreatie en landbouw.