Persbericht, 25 november 2018

SPREEKUUR BALANS IN ESCH: BEZORGDHEID OVER DE TOEKOMST

Het spreekuur dat BALANS vrijdag 23 november 2018 organiseerde in Dorpshuis De Es in Esch levert het beeld op dat de Esschenaren bezorgd zijn over de toekomstige samenvoeging met Boxtel.

Er zijn vooral zorgen over de financiële bijdrage vanuit de gemeente voor de lokale verenigingen. Deze verenigingen zijn cruciaal voor de leefbaarheid en gemeenschapszin in Esch. Vermindering van de bijdrage vanuit de gemeente kan grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van de gemeenten. Daarom is een ruime overgangstermijn waarbij de subsidiebedragen en berekeningsmethoden van de gemeente Haaren ongewijzigd overgenomen worden door de gemeente Boxtel van groot belang.

Daarnaast maken de Esschenaren zich zorgen over het verkeer en de toenemende drukte op de doorgaande weg.

Het gebrek aan nieuwe woningen is ook in ieder gesprek naar voren gekomen. Als er geen nieuwe woningen komen voor jonge gezinnen zal dit gevolgen hebben voor alle voorzieningen in Esch. Bij het maken van bouwplannen moet zeker 7 of misschien zelfs 10 jaar vooruit gekeken worden. Het risico is nu dat de gemeente Haaren geen initiatieven meer onderneemt en er pas na de herindeling weer plannen gemaakt gaan worden. ‘Die paar jaren moeten we niet verloren laten gaan’, aldus één van de aanwezigen op het spreekuur.

Opvallend was ook dat er onderwerpen naar voren werden gebracht specifiek over Boxtel. Zo ging het bijvoorbeeld over de slechte bewegwijzering in Boxtel. Hier zou eens goed naar gekeken moeten worden. BALANS heeft aangegeven dit binnen de ambtelijke organisatie aan te kaarten.

En ook in Esch blijkt er, net als in Boxtel een situatie te zijn waarin Jeugd Bescherming Brabant (JBB) niet goed functioneert. Dit onderwerp zal worden besproken binnen de gemeenteraad van Haaren en daarnaast biedt gezamenlijk optrekken van gemeenten natuurlijk ook mogelijkheden.

Tot slot is nog gesproken over de overdracht van gelden aan de gemeente Boxtel. ‘Geld van Esch moet besteed worden in Esch’, geeft een Esschenaar in duidelijke woorden aan.
De gesprekken hebben BALANS gesterkt in haar opvatting dat het eigen karakter van Esch behouden moet blijven. Daarbij geeft BALANS wel aan dat Boxtel natuurlijk de positie van de gemeente Haaren moet respecteren, maar dat er wel in het belang van Esch, gezocht kan en moet worden naar samenwerking

Op 14 december is van 16.30 – 18.00 uur het volgende spreekuur ‘Op de koffie bij BALANS’. Dit spreekuur wordt gehouden bij Meneer Klaver in Lennisheuvel. Opgeven voor het spreekuur hoeft niet, iedereen is welkom.