Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel

Betreft: schriftelijke vragen woningbouw Lennisheuvel

 

Boxtel, 17 juni 2014   

 

Geacht College,

 

Tijdens de beeldvormende raadsavond van 10 juni jl. zijn we tijdens ons bezoek aan Lennisheuvel op een uitgebreide, positieve manier geïnformeerd door bestuursleden van o.a. Wijkorgaan Rond Kerk en Orion en Stichting CROL. Ook vele inwoners van Lennisheuvel vergezelde ons tijdens onze gezellige rondgang.

 

We hebben een mooie dorpswandeling gemaakt en bezochten tijdens de rondleiding o.a. de toekomstige woningbouwlocatie langs De Heerenbeekloop. Over de invulling van deze uitbreidingslocatie wordt nog volop gediscussieerd, zo bleek die avond. Ter plekke kwam ook in de discussie aan bod dat het college van mening is dat dit de enige woningbouwlocatie voor Lennisheuvel is, dus geen inbreiding wil, terwijl er ook aanwezige inwoners pleitten voor inbreiding naast deze uitbreiding.

Daarnaast is bij gemeenschapshuis De Orion het huidige ruimtegebrek aan de orde geweest en tevens is het prima streven aangekaart om in de toekomst in De Orion meer maatschappelijke voorzieningen te realiseren.

 

BALANS vindt dat in elke kern naast uitbreiding ook inbreiding van woningen hoort; dit doen we in Boxtel en ook in Liempde, dus waarom zouden we dat niet in Lennisheuvel ook doen? Er lijkt zich voor inbreiding een prima kans voor te doen rondom De Orion en eventueel een deel van het achtergelegen binnengebied. Dit naast de beoogde woningbouwlocatie op de uitbreidingslocatie Lennisheuvel Zuid.

Dit idee van onze fractie heeft onze fractievoorzitter ook al toegelicht tijdens de rondgang en aangeduid als een mogelijke win-win-situatie:

Seniorenwoningen rondom het gemeenschapshuis met in de toekomst een bredere functie op zorgaanbod lijkt ons een goede “win-win” voor de toekomst en bovendien kunnen de revenuen uit woningbouw (euro’s) dan ingezet worden voor de noodzakelijke verbouwing van De Orion, zodat De Orion klaar is voor de toekomst.

 

Op grond van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

  1. Waarom is het college een fel tegenstander van inbreiding in Lennisheuvel naast de beoogde uitbreidingslocatie Lennisheuvel Zuid? Toelichting: Er lijkt in Lennisheuvel namelijk behoefte aan zowel inbreiden als uitbreiden en in de structuurvisie wordt gesproken dat Lennisheuvel Zuid de gewenste uitbreidingslocatie is en dat sluit inbreiding niet uit.

  2. Bent U bereid de mening van de huidige inwoners van Lennisheuvel te betrekken en vervolgens op basis van deze mening mogelijk op uw stellingname, dat de uitbreidingslocatie Lennisheuvel Zuid de enige plek is voor toekomstige woningbouw, terug te komen?

  3. Hoe denkt uw college over seniorenwoningen rondom De Orion (op het huidige terrein of grenzend aan de achterkant) om daarmee de noodzakelijke financiële middelen voor de gewenste aanpassing van De Orion te genereren? Toelichting: Mogelijk dat één integraal gebouw, woningbouw en gemeenschapshuis, ook nog het onderzoeken waard is. Diverse beleidswensen worden dan namelijk gerealiseerd, dus win-win-situaties.

  4. Bent U bereid om de nota van uitgangspunten voor het studiegebied Lennisheuvel Zuid (uiteraard nadat U de inbreng van de klankbordgroep verwerkt hebt) in een oordeelvormende bijeenkomst met de raad te bespreken en daarbij dan tevens aan de raad en aan de inwoners van Lennisheuvel een oordeel te vragen over “uitbreiden zonder inbreiden” of “uitbreiden samen met inbreiden” in Lennisheuvel?

Wij hopen op spoedige beantwoording van bovenstaande vragen, zodat er snel duidelijkheid komt over de woningbouw in Lennisheuvel, maar ook of er voldoende financiële mogelijkheden komen voor de gewenste aanpassing van De Orion.

Wij zien nadrukkelijk kansen voor inbreiding en uitbreiding en daarmee ontstaan dan tevens financiële mogelijkheden voor de aanpassing van De Orion en komen senioren kort bij de voorzieningen wonen. En U kent onze leus: KANSEN ZIEN, GRIJPEN EN UITVOEREN!

 

Hoogachtend,

 

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden, woordvoerder

Willy van Zuijlen