Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel 

 

Betreft: schriftelijke vragen winteractiviteit Centrum

  

Boxtel, 16 juli 2014

  

Geacht College,

 

Zoals u ongetwijfeld weet, maakt fractie BALANS zich al jaren sterk voor een tijdelijke schaatsbaan rondom kerst en Nieuwjaar, of een andere winteractiviteit voor de jeugd, in ons Centrum.

 

In 2012 heeft onze fractie schriftelijke vragen m.b.t. dit onderwerp aan uw college gesteld. Destijds heeft u aangegeven, dat u een beeld wilt hebben van de mogelijke behoefte aan een tijdelijke schaats- of kunstijsbaan.

 

Hierop heeft onze fractie meteen een enquête onder burgers gehouden. Naast een behoeftepeiling werden ook andere van belang zijnde zaken, zoals precieze locatie, aard, omvang en randfaciliteiten in de enquête meegenomen.

 

Hieruit bleek dat er voor een tijdelijke schaatsbaan in het Centrum zeker behoefte bestaat. Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze uitgebreide en aan u overhandigde rapportage. Deze was voor u aanleiding om toe te zeggen “bereid te zijn actief mee te denken en initiatiefnemers te ondersteunen”. 

 

De Markt is voor een tijdelijke schaatsbaan de meest ideale locatie. Echter daarbij zijn door u mogelijke belemmerende zaken benoemd, terwijl wij liever van kansen uitgingen. De benoemde belemmeringen (voor BALANS zijn dat op te lossen uitdagingen) waren geen alternatieve parkeerplaatsen in de nabije omgeving en de noodzakelijke weekmarktverplaatsing. Vervolgens hebben wij dus gekeken naar de Croonpassage en daar was ook draagvlak voor bij VVE De Croon. Helaas was er voor realisatie afgelopen winter o.a. te weinig voorbereidingstijd. Maar wij willen nog steeds een sportieve winteractiviteit voor onze jeugd, zodat de jeugd hier winters vertier heeft in ons eigen Boxtel en niet naar onze buurgemeenten dient te reizen.

  

Ons heeft informatie bereikt, dat u plannen heeft om de weekmarkt (gedeeltelijk) naar de Croonpassage te verplaatsen om daar “meer loop te krijgen van publiek”.En BALANS denkt in kansen en niet in onmogelijkheden zoals u weet, dus biedt die (gedeeltelijke) verplaatsing van de weekmarkt kansen voor de door ons vurig gewenste winteractiviteit/winterkermis in ons Centrum. Zowel een win-win-situatie in de Croonpassage als een win-win-situatie op onze voorkeurslocatie De Markt ligt in het verschiet: een prima locatie (vlakbij/op De Markt), brede samenwerking (project gericht), bedrijvigheid (interessant voor winkels/horeca), gezelligheid (voor elk wat wils), sport en bevordering sociale cohesie. Kortom, een meer bruisend Centrum! 

 

Gelet op het bovenstaande hebben wij de volgende vragen: 

  1. Hoe concreet zijn uw plannen om de weekmarkt (gedeeltelijk) naar de Croonpassage te verplaatsen, met andere woorden: Is dat aankomende winter gereed?

  2. Kunt u zich vinden in onze gedachte van een win-win-situatie op het moment dat een wintermarkt/winterkermis in de Croonpassage of op De Markt zo breed mogelijk getrokken wordt?

  3. Welke van de 2 genoemde locaties heeft uw voorkeur?

  4. Bent u nog steeds bereid om initiatiefnemers te ondersteunen, te faciliteren en mee te denken teneinde een sportieve winteractiviteit voor onze jeugd te realiseren?

  5. Kan voor het eerste jaar (opstartkosten) een beroep gedaan worden op een deel van “het miljoen van het economisch aanvalsplan”? Navolgende jaren dienen wat ons betreft hun eigen broek op te houden, omdat ze kunnen profiteren van de successen van het “opstartjaar”. 

 

BALANS is van mening – en dat benadrukken wij nogmaals – dat het samen ontplooien van evenementen met een hoge succesfactor, bedrijven en overheid tot samenwerking brengt, hetgeen bevorderlijk is voor de ontwikkeling van ons Centrum in de nabije toekomst.

De gemeenteraad heeft niet voor niets gekozen voor een bruisend Centrum! Kansen zien, grijpen en uitvoeren!

 

Een kopie van dit schrijven hebben wij ook verzonden aan de Ondernemings-vereniging Centrum Boxtel, Koninklijke Horecavereniging Boxtel en Centrummanagement, zodat zij op de hoogte zijn en daarmee wellicht het initiatief in de beginfase door de Boxtelse ondernemers mede kan wordt opgepakt.

  

Over vijf maanden is het al zover, oftewel “overmorgen”!

 

Wij hopen spoedig een reactie van u te ontvangen.

 

Fractie van BALANS:

 

Mariëlle van Alphen, woordvoerder

Erica Vos

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen