Betreft: Vragen Wagenbouwers Carnaval

Geacht College,

Zoals u weet hechten wij veel waarde aan Carnaval. We zijn blij verrast dat de gemeente meedenkt over carnaval voor jeugdigen. Eerder hebben we een lans gebroken om als gemeente samen met SOC te kijken naar mogelijkheden om wagenbouwers de helpende hand te bieden. We hoorden tijdens de raad van de wethouder dat zij niets meer vernomen had vanuit de SOC. We zijn benieuwd of er intussen wel bericht is ontvangen vanuit SOC en of de gemeente iets extra’s kan doen, zodat verenigingen financieel tegemoet gekomen kunnen worden. We denken als financieringspot aan de kunst- en cultuurgelden.

  1. Heeft u al iets vanuit SOC vernomen over de uitkomst van hun rondje langs de wagenbouwers?
  2. Bent u in gesprek met SOC over gemeentelijke mogelijkheden?
  3. Bent u bereid om gelden vanuit het kunst- en cultuurbudget beschikbaar te stellen om ons volks- en cultuurfeest in de benen te houden?

We hopen dat u voor de komende Carnaval al iets kunt betekenen om vervolgens  samen met SOC een structurele regeling uit te werken.