Betreft: vragen ex artikel 37 RvO, verplaatsing kunstwerk ‘In Gesprek’

Boxtel, 8 april 2018

Geacht College,

BALANS heeft vernomen van uw besluit tot het verplaatsen van het kunstwerk ‘In Gesprek’ van Dommeloord naar de Maastrichtsestraat.

Wij hebben geïnformeerd bij een aantal direct betrokkenen en zij geven het volgende aan:

  1. Het Kunstwerk ‘In gesprek’ van Marga de Brey, stond oorspronkelijk voor de sporthal-/zwembad tegenover. winkelcentrum Oosterhof
  2. Tijdens de sloopwerkzaamheden  van de sporthal-/ zwembadresten na de brand is het verplaatst naar de huidige locatie
  3. Het beeld is door KSB in overleg met de Gemeente in veiligheid gebracht. Na meerdere plaatsen rondom het winkelcentrum Oosterhof te hebben onderzocht, heeft het bestuur van de Kunststichting Boxtel, in  overleg met de Gemeente gekozen voor tijdelijke locatie aan de Dommel.

In 2012 heeft KSB  in overleg met de Gemeente opnieuw diverse locaties rondom Oosterhof onderzocht. Plaatsing in het park achter het winkelcentrum was geen optie omdat er dan 4  kunstwerken in een straal van 200 mtr bij elkaar zouden komen staan. (Barbus-Barbus- retentievijver, Kunstwerk: bank met boom -Local Heroes,Kunstwerk- Hendrik Verhees, op de hoek van de Hendrikverheeslaan/Beneluxlaan) en het beeld ”In Gesprek” op 20-30 mtr van de hangplek van jongeren was ook geen optie.

Vervolgens is in 2012 door KSB in overleg met de gemeente besloten om het Kunstwerk definitief te plaatsen op Dommeloord, langs de lange loop, tegenover de kano-rustplaats. De voorzitter van  het wijkorgaan is hiervan op de hoogte gebracht. In januari 2013 is het Kunstwerk definitief geplaatst door de Gemeente en KSB 

Uw besluit tot verplaatsing roept de volgende vragen op:

  1. Wat is de noodzaak om dit kunstwerk te verplaatsen?
  2. Door wie en wanneer is het verzoek tot herplaatsing bij de gemeente ingediend?
  3. Welke argumenten heeft u om het te verplaatsen naar die specifieke plaats?
  4. Klopt het dat de kosten van de verplaatsing geraamd zijn op € 12.000,-
  1. Bent u door de hoeveelheid handtekeningen van mensen die het kunstwerk op de huidige locatie willen behouden (meer dan 550!) tot heroverweging van het besluit overgegaan? En zo ja, wat is het resultaat van de heroverweging? Zo nee, waarom negeert u de wens van meer dan 550 mensen die het kunstwerk op de locatie willen behouden?