Vragenhalfuurtje raadsvergadering 18 december 2018

Betreft: Veiligstellen voldoende nieuw uitgeefbare bedrijfsgrond

Geacht College,

Tijdens de beeldvormende vergadering van 13 november jl. is er gesproken over de ruimtebehoefte van ondernemers in Boxtel. Tijdens deze avond is er door de Stec-groep een presentatie gehouden waarbij zowel de regionale behoefte als de lokale behoefte aan bod kwamen. De ruimtebehoefte bevat zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve component.

Eind september heeft u een aantal ondernemers van Boxtel  uitgenodigd om een digitale enquête in te vullen over de vestigingslocatie  en de (toekomstige) ruimtebehoefte. Zoals wij al eerder geuit hebben vinden wij dat deze enquête veel te laat opgestart is om nog grote invloed te hebben op de definitieve provinciale rapportage die volgens verwachting deze maand vastgesteld wordt. In oktober is de conceptrapportage namelijk al besproken en daar konden de resultaten van de Boxtelse enquête niet in verwerkt worden.

Tijdens de presentatie op 13 november jl. maakte Stec-groep duidelijk dat op dat moment goed te onderbouwen was, dat Boxtel binnen 5 jaar behoefte heeft aan 2,5 ha nieuwe bedrijfsgrond. Bij die bewering werden door de aanwezigen toen al veel vragen gesteld, want de behoefte lijkt vele malen groter indien de enquête breder uitgezet was en ook breder ingevuld was. Stec-groep vond het toen al opvallend dat van de op dat moment slechts 58 respondenten, 50% binnen 5 jaar verhuis- of uitbreidingsplannen had.

Wij zijn benieuwd wat u sinds 13 november jl. nog voor onze Boxtelse ondernemers hebt kunnen regelen ten aanzien van provinciale toestemming en regionale afstemming voor nieuw uitgeefbare bedrijfsgrond in onze gemeente.

Onze ondernemers willen vooruit. Wat heeft het college concreet gedaan om dat mogelijk te maken, zodat ze niet noodgedwongen bij andere gemeenten aankloppen, omdat er in Boxtel geen mogelijkheden zijn?

Onze vragen:

  1. Op basis van hoeveel respondenten heeft Boxtel iets ingebracht in het regionale overleg m.b.t. de ruimteprognose bedrijventerreinen?
  2. Is de ruimtebehoefte die op 13 november volgens de Stec-groep goed te onderbouwen was – 2,5 ha binnen 5 jaar – ingebracht of is er iets anders ingebracht?
  3. Wat is de uitkomst van de overleggen in de regio?
  1. Denk u dat u voldoende voor het Boxtelse bedrijfsleven bereikt heeft?

BALANS maakt zich grote zorgen over het gebrek aan nieuw uitgeefbare bedrijfsgrond. We zouden het ongepast en ongewenst vinden als de boodschap richting onze bedrijven wordt ”zoek je heil maar buiten Boxtel want hier is geen plaats meer”.

Eerder heeft onze fractie al geuit dat er op Vorst B nog bedrijfsgrond ligt die prima uitgeefbaar is binnen 5 jaar. Onze fractie pleit ervoor die kans te benutten en met beide handen aan te pakken in het kader van meewerkend Boxtel. We spreken bovendien de hoop uit dat deze enquête naar ruimtebehoefte niet slechts een papierendocument is wat in de bureaula belandt.