Boxtel, 21 maart 2019

Betreft: schriftelijke vragen uitvoering motie ‘Minder geluidsoverlast rondom spoorlijnen’

Geacht College,
Op 8 november 2016 (!) heeft BALANS een motie ingediend met de titel ‘Minder geluidsoverlast rondom spoorlijnen’.
Het besluit luidde: ‘De raad van de gemeente Boxtel roept het college op om zich maximaal in te zetten voor het aanbrengen van geluidsoverlast beperkende maatregelen rondom de spoorlijnen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van raildempers op de rails’. Raildempers zijn een soort stalen blokken met kunststof, die met clips aan de zijkant van een spoorstaaf worden aangebracht. Ze verlagen het geluid van passerende treinen met gemiddeld drie decibel. In Brabant worden er de komende maanden 100.000 raildempers geplaatst, ook in onze directe omgeving zoals in de gemeente Oisterwijk, Haaren, Vught en Best. Waarom niet in Boxtel?
De zojuist aangehaalde motie is destijds unaniem aangenomen. Inmiddels zijn we ruim 2 ½ jaar verder en is er voor zover wij weten nog niets met deze motie gedaan.

We stellen u daarom de volgende vragen:
1. Klopt het dat er 2 ½ jaar na het aannemen van de motie nog geen maatregelen zijn genomen om de geluidoverlast van het spoor te beperken? Waarom is dit?
2. Hoe vaak heeft u over dit onderwerp, sinds het aannemen van de motie, contact gehad met de beheerder van het spoor en met andere gemeenten die aan het spoor liggen?
3. Welke acties heeft u als gemeente zelf ondernomen om ervoor te zorgen dat deze maatregelen genomen zouden moeten worden?
4. Welke acties bent u voornemens om te nemen nu blijkt dat er nog geen maatregelen genomen zijn? En wanneer zullen deze acties plaatsvinden?
5. Bent u voornemens een einddatum voor de maatregelen te bepalen en deze neer te leggen bij de spoorbeheerder?
6. Bent u voornemens om, indien de spoorbeheerder geen actie onderneemt, deze maatregelen in rechte af te dwingen?
7. Bent u voornemens om, indien de spoorbeheerder geen actie onderneemt, zelf maatregelen te nemen?

BALANS vindt het zeer kwalijk dat er nog steeds geen uitvoering is gegeven aan een motie van 2 ½ jaar geleden, zeker omdat de spoorbewegingen in die tijd zijn toegenomen, waardoor de problematiek alleen maar groter is geworden. Het kan toch niet zo zijn dat de ‘getroffen’ bewoners in de kou blijven staan en niet gehoord worden!