Aan het College van B&W van de gemeente Boxtel
 
Betreft: schriftelijke vragen art. 37 RvO “Uitspraak Huishoudelijke hulp; Maatwerk vereist!”
 
Boxtel, 23 mei 2016
 
Geacht College,
 
De Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter – heeft vorige week uitspraak gedaan, dat afschaffing van lichte huishoudelijke hulp niet mag en een aantal uren standaard poetswerk per week ook niet. Volgens de rechter is er een objectief en onafhankelijk onderzoek nodig, dat moet vaststellen hoeveel poetshulp een inwoner nodig heeft. “Het leveren van maatwerk” is hierbij het sleutelbegrip. Als gevolg van berichtgeving in de krant over dit onderwerp hebben ons vragen bereikt van met name senioren. Zij verwachten dat die uitspraak ook voor hun gevolgen heeft. Wij willen hen zo snel mogelijk helderheid verschaffen.
 
Het verminderen c.q. afschaffen van de poetshulp heeft vorig jaar zowel bij thuiszorgmedewerkers als in gezinnen onrust teweeg gebracht en zelfs geleid tot ontslagen en er hebben kwetsbare cliënten (onterecht) zorg verloren, dan wel is het aantal uren (sterk) verminderd.
 
Op basis van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep denken thuiszorgmedewerkers dat zij weer in dienst kunnen treden en de kwetsbare cliënten – met 2 uur of minder huishoudelijke zorg per week – dat zij het aantal uren wat zij tot 1 januari 2015 hadden “weer terug krijgen”.
Met andere woorden er ontstaat veel zorg en onrust, zowel bij de WMO cliënten als bij de thuiszorg medewerkers. BALANS gaat de zorg van de zwakkere medemens in onze samenleving erg aan het hart en daarom hebben wij de volgende vragen aan u.
 
Vragen:
  1. In Boxtel wordt er gewerkt met wat we noemen het “keukentafelgesprek” om vast te stellen wat de hulpvraag is voor een oudere en/of hulpbehoevende. Kan de wijze waarop in onze gemeente het aantal uren huishoudelijke hulp is vastgesteld de toets der kritiek doorstaan? Anders gevraagd: voldoet deze wijze van toekennen aan de rechtelijke uitspraak?
  2. Zo ja, geeft u daarmee expliciet aan dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep geen gevolgen heeft op het aantal toegewezen uren?
  3. Zo nee, vanaf wanneer gaat u de beoordeling aanpassen, op welke manier en wat zijn dan de gevolgen voor de kwetsbare cliënten?
  4. Communicatie is van groot belang om de mogelijke onrust weg te nemen over de grote vraag “verandert er iets binnen de gemeente Boxtel”. Heeft u als college al nagedacht over de wijze en op welke termijn u gaat communiceren over de uitspraak en de eventuele gevolgen?
  5. In Boxtel is de mogelijkheid geboden om tijdelijk “extra” huishoudelijke hulp in te kopen. Heeft de uitspraak van de Centrale raad van Beroep invloed op deze regeling?
 
Toelichting:
BALANS vindt dat de onduidelijkheid niet te lang mag duren en dat er daarom naar gestreefd dient te worden om deze periode van onzekerheid zo kort mogelijk te laten voortbestaan. Dit dient het belang van zowel de WMO -cliënten als de thuiszorgmedewerkers. BALANS is samen met de cliënten en de thuiszorgmedewerkers erg benieuwd of er iets gaat veranderen (of niet) naar aanleiding van de aangehaalde uitspraak. We hopen zo spoedig mogelijk een reactie van u te ontvangen.
 
Fractie BALANS:
Mariëlle van Alphen
Wim van der Zanden
Erica Vos
Willy van Zuijlen, woordvoerder