Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel 

 

Betreft: schriftelijke vragen uitbreiding inzet mobiele camera’s, eventueel tijdens kermis 2014

 

Boxtel, 8 augustus 2014 

 

Geacht College,

 

Openbare orde en veiligheid heeft in ons verkiezingsprogramma een prominente plaats. Intensief overleg in de driehoek – gemeente, politie en horecaondernemers – goede afspraken en getroffen preventieve maatregelen (onderlinge communicatie en verlichting) hebben tot resultaat geleid en dragen bij aan de beleving en het veiligheidsgevoel van de burger, waarin BALANS zich prima kan vinden. Echter het kan volgens ons nog beter.

 

Tijdens de discussies tot aanscherping van bovengenoemd beleid heeft BALANS – op basis van gewijzigde wet- en regelgeving – gepleit voor de aanschaf én meer inzet van mobiele camera’s. Ook diende de infrastructuur hiervoor aangepast te worden. Voor ongeveer 25 mille heeft de gemeente mobiele camera’s aangeschaft en is ook de infrastructuur aangepast. Echter tot op heden is de inzet van deze camera’s slechts beperkt gebleven tot Koningsdag en Carnaval. De huldiging van darter Michael van Gerwen was de vuurdoop van het geheel. De beelden van deze camera’s bleken op de meldkamer haarscherp. “Een groot succes”, aldus waarnemend burgemeester Van Brummen.

 

Volgens BALANS kan er met de mobiele camera’s nog meer succes bereikt worden, door deze – bijvoorbeeld bij evenementen op de Markt – meer intensiever in te zetten.

 

Met de aangepaste wetgeving is het voorheen vaak gebruikte argument “niet doen i.v.m. de privacy” volgens ons achterhaald. Door de afstemming en de integratie van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Gemeentewet, art 151c ( betreft cameratoezicht op openbare plaatsen ter handhaving van de openbare orde), kan de burgemeester besluiten tot inzet van de camera’s en uitlezing van de beelden onder regie van de politie.

 

Het meer inzetten van de aangeschafte camera’s verhoogt volgens BALANS het veiligheidsgevoel, werkt preventief en kan dus mogelijk leiden tot minder politie-inzet en verhoogt het rendement. Niet intensiever gebruiken is zonde van de aanschaf!

 

Op grond van het bovenstaande hebben wij 3 vragen:

1. Bent u bereid, gelet op bovenstaande overwegingen, om de aangeschafte apparatuur en infrastructuur meer intensiever in te zetten?

2. Is de apparatuur direct inzetbaar, dus volledig geschikt?

3. Bent u bereid om tijdens de komende kermis de camera’s een (preventieve) rol te geven in het handhaven van de openbare orde en veiligheid?

 

Zoals duidelijk moge zijn, is BALANS tijdens de komende kermis een groot voorstander van de inzet van mobiele camera’s. Hierbij vertrouwen wij op uw daadkracht.

 

Wij vernemen graag spoedig van u.

 

Fractie van BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen, woordvoerder (0411 631695)