Schriftelijke vragen: Toekomst van Zonnevelden op landbouw- en
natuurgrond

We hebben schriftelijke vragen gesteld over de Toekomst van Zonnevelden op landbouw- en natuurgrond. 

Vandaag (26 oktober 2023) heeft demissionair minister Hugo de Jonge de
Tweede Kamer laten weten dat hij samen met onder andere gemeenten
een afspraak heeft gemaakt over het plaatsen van zonnepanelen.
De afspraak houdt in dat deze bij voorkeur gelegd worden op daken en
gevels en pas in allerlaatste instantie op landbouw- en natuurgrond. Voor
dat laatste gaat de “nee, tenzij” regel gelden.
Er is nog heel veel ruimte op daken en gevels dat het jammer is om
landbouw- en natuurgronden te gaan gebruiken.
Naar aanleiding van dit besluit hebben wij de volgende vragen;

1. Wat heeft dit voor gevolgen voor de bestaande plannen van de
zonnevelden in de gemeente Boxtel ook in het achterhoofd
meenemend dat aansluiting pas in of na 2031 plaats kan vinden?
2. In welk stadium bevindt deze voorbereiding zich?
3. Partijen zijn van mening dat het gebruik van landbouw- en
natuurgrond ongewenst in voor zonne-energie, deelt u die mening?
4. Hoe gaat u de aanleg van zonnepanelen op daken en gevels
stimuleren?