Deze week hebben we schriftelijke vragen gesteld over de toekomst van het muziekonderwijs in Boxtel en over de verkeersveiligheid bij MEP.

Muziekonderwijs is voor BALANS een belangrijk onderwerp. Kinderen moeten in de gelegenheid zijn op een laagdrempelige manier in contact te raken met muziek. Er is nu een kink in de kabel gekomen in de samenwerking tussen de HAFA’s en de BSB, waar kinderen die graag muziek willen leren spelen de dupe van worden.

De verkeerssituatie bij MEP is BALANS al langer een doorn in het oog. in 2017 hebben we als BALANS al een motie ingediend om dit aan te pakken. Helaas werd deze motie niet aangenomen. In 2018 hebben we exact dezelfde motie ingediend en die is unaniem aangenomen. In die motie wordt het College opgedragen om in 2018 dit op te pakken. Helaas nog steeds zonder resultaat met als gevolg een onveilige verkeerssituatie die veel irritatie oproept.

2019-04-05 Schriftelijke vragen over verbetering verkeerssituatie bij MEP

2019-02-04 Schriftelijke vragen HAFA's Boxtel