Vragen BALANS over Tesla op Vorst B
Hieronder treft u onze vragen aan het college om zich met anderen in te spannen om het innovatieve duurzame bedrijf Tesla naar Boxtel te halen, en wel naar Vorst B. Wij zien daar veel voordelen in en dan zet Boxtel zich echt op de kaart in het kader van duurzaamheid.

Geacht College,

Tijdens de raadsvergadering op 29 november werd door u meegedeeld, dat Vorst B van de provincie als bedrijventerrein ingevuld mag worden indien het thematisch wordt ingevuld. U bleek daarbij voorstander van een “Greentech” invulling. Meteen hierbij hebben wij duidelijk laten merken, dat wij “dat niet zo zien zitten” met in ons achterhoofd een meer optimale suggestie, welke prima en naar onze mening zelfs beter past in het duurzame profiel van onze gemeente. Hiermee zet Boxtel zich echt nog beter op de kaart!

Zoals bekend is Tesla in Europa op zoek naar een locatie voor een productiefabriek, een grote fabriek om elektrische auto’s en accu’s te bouwen. Gegeven het feit dat Tesla nu al actief is in Tilburg, met een afbouwfabriek en een servicewerkplaats, is een locatie in het zuiden van ons land volgens BALANS voor de hand liggend. Minister Kamp van Economische Zaken heeft namens het kabinet aangegeven zich ook sterk te zullen maken om deze Tesla fabriek naar ons land te halen en is bovendien de mening toegedaan dat de fabriek “een versterking kan betekenen van de automotive – sector in Noord-Brabant”.

Volgens ons ligt hier eenmalig de unieke kans om een super bekend innovatief duurzaam internationaal topbedrijf – net als dat van de overburen VDL en RABO – naar Boxtel te halen. Op Vorst B ligt immers ruim 10 ha panklaar en tevens wordt hiermee voldaan aan de thematische invulling van Vorst B. Bijkomend voordeel voor Boxtel is dat het huidige financiële risico, a.g.v. te trage uitgifte van bedrijfsgrond op Vorst B, verkleind wordt. Een versnelling in de gronduitgifte is goed voor de gemeentekas en dus goed voor onze burgers. Zij zullen dan minder gemeentelijke belastingen gaan betalen! Iets waar BALANS al lang voor ijvert.

Wij hopen dat u net als BALANS ook de kansen ziet die Tesla voor Boxtel biedt bij vestiging op Vorst B en hebben daarom de volgende vragen:
1. Bent u bereid om zich actief in te spannen om een groot internationaal innovatief duurzaam bedrijf naar Boxtel te halen voor vestiging op Vorst B?
2. Bent u bereid om contact te leggen met Tesla en de gemeentelijke gronden op Vorst B aan te bieden voor het realiseren van een fabriek voor elektrische auto’s en accu”s?
3. Bent u bereid om hierbij de hulp van derden, zoals de Provincie, het Rijk, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Brainport, in te schakelen, zodat de slagingskansen groter worden?

Wij beseffen ons hierbij terdege dat de opdracht om Tesla naar Boxtel te halen voor u mogelijk te groot is. Daarom adviseren wij u ook om vooral samen – zie vraag 3 – op te trekken, zodat de slagingskansen stijgen.

BALANS ziet een prachtige invulling van Vorst B met een Tesla fabriek voor elektrische auto’s en accu’s als het paradepaardje van duurzaam innovatief Boxtel: U toch ook?

Fractie BALANS
Marielle van Alphen
Erica Vos
Wim van der Zanden, woordvoerder
Willy van Zuijlen