Beste BALANS-leden,

Bijgaande vragen aangaande het stopzetten van de Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) hebben we afgelopen week aan het college van Boxtel gesteld.

Onze vragen en motivering leest u in de bijlage.

Voor uw gemak hierbij de link naar de ingevoerde regeling in april 2015, waarbij de gemeente dus bijdraagt in de uurvergoeding van inhuur huishoudelijke hulp en de gebruiker € 5,= per uur afrekent aan de gekozen zorgaanbieder. https://www.boxtel.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/article/toegekende-subsidie-extra-banen-en-tijdelijke-ondersteuning-huishoudelijke-hulp-3519.html?L=0&cHash=583fa1f1dd9de0d784e0131941a8bc3a

Het zou een trieste zaak zijn als het sociale gezicht van Boxtel met het schrappen van deze regeling, afbladdert en verbleekt. Bovendien is het een zeer slecht signaal in een tijd dat we mantelzorgers terecht steeds meer gaan waarderen.

Dus continuering van deze regeling is een win-win-situatie voor alle partijen. Zoals u kunt lezen in de bijlage, zullen wij, mocht het college inderdaad voorstander zijn van het stopzetten van de HHT, dit afschaffen tegengaan tijdens de begrotingsvergadering van volgende week dinsdag 8 november.

Daarnaast heeft onze fractie een schriftelijke vraag gesteld met betrekking tot de vuurwerkoverlast in de geitenwei. BALANS doet het college de suggestie om ten aanzien van de oplossingsrichting in het kader van de vuurwerkoverlast in de geitenwei, het inzetten van camera’s mee te nemen.

In de bijlage leest u de betreffende vraag, inclusief de bijbehorende motivering.

Woordvoerders voor deze onderwerpen zijn respectievelijk Erica Vos (ericavos@live.nl / 06–42087707) en Willy van Zuijlen (willyvanzuijlen@hotmail.com / 0411–631695).

Zij zijn uiteraard beschikbaar voor vragen en opmerkingen.

Vriendelijke groeten,

Mariëlle van Alphen,

Namens fractie BALANS

www.balansboxtel.nl

twitter: @balansboxtel