Schriftelijke vragen: Stijging energiekosten 2024

We hebben schriftelijke vragen gesteld over de Stijging van de energiekosten in 2024

Onder andere door de oorlog in de Oekraïne zijn de energiekosten de
afgelopen tijd enorm gestegen. De gemeente Boxtel heeft ook dit jaar
(2023) weer een energietoeslag beschikbaar gesteld voor de lagere
inkomens. Uiteraard zijn wij er blij mee dat deze groep een
tegemoetkoming ontvangt.

In de diverse media werd afgelopen week gemeld dat de energiekosten in
2024 weer enorm gaan stijgen. De verwachting is dat de stijging
gemiddeld 2500 euro per huishouden betreft. Deze enorme stijging zal
niet alleen de lagere inkomens treffen maar ook de middeninkomens.
Hierover hebben wij de volgende vragen gesteld;

1. Is het u bekend dat de verwachting is dat de energiekosten in 2024
enorm gaan stijgen?
2. Wordt er vanuit het Rijk al actie ondernomen om gemeenten
tegemoet te komen om gezinnen financieel te ondersteunen?
3. Bent u voornemens wederom een energietoeslag toe te kennen?
4. Bent u het met ons eens dat niet alleen de lagere inkomens maar
ook zeker de middeninkomens, die net buiten alle toeslagen vallen,
hard worden getroffen?
5. Kunt u ook iets voor deze doelgroep betekenen?

Voor de vragen en antwoorden zie onderstaande link:

https://mijngemeentedichtbij.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/83296bc8-64bc-4d6f-ad98-67a01679810b