Vragen BALANS over stagnatie woningbouw in kleine kernen

Door de extra duurzaamheidsambities lijkt de voortgang bij woningbouw stil te staan. Voordat de schop in de grond kan op de Lennisheuvelse en Liempdse woningbouwlocaties moeten er kennelijk nog belangrijke keuzes gemaakt worden. BALANS vindt dat bij deze plannen in ieder geval de kans aangegrepen moet worden om de verkeersoverlast in de kom van Liempde te verminderen door een rondweg/ontsluitingsweg op te nemen in dit plangebied. Een van de redenen om schriftelijke vragen aan het college te stellen.

 

Geacht College,

 

Nadat in de vorige bestuursperiode de provinciale hobbel weggewerkt is, ontstond de mogelijkheid om in Liempde en Lennisheuvel te bouwen; een goede zaak voor de leefbaarheid van beide kernen! De locaties Roderweg-Hamsestraat in Liempde en Lennisheuvel Zuid ( Heerenbeekloop) konden vanaf toen ontwikkeld worden voor woningbouw. We zijn van mening dat sinds die tijd er vooral veel gesproken is maar nog te weinig concrete stappen gezet zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een bestemmingsplan in de inspraak leggen. Deze langzame aanpak baart ons zorgen gezien de forse woningbouwopgave die we in Boxtel met elkaar afgesproken hebben; er zit geen schot in de zaak!

 

Tijdens de Oudjaarsreceptie van Dorpsberaad Liempde werd duidelijk dat er nog belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, voordat de schop in de grond kan op de Liempdse woningbouwlocatie. BALANS vindt dat bij deze plannen in ieder geval de kans aangegrepen moet worden om de verkeersoverlast in de kom van Liempde te verminderen door een rondweg/ontsluitingsweg op te nemen in dit plangebied. Hier hebben we bij de begrotingsbehandeling al een motie voor ingediend (zie bijlage). Uit de toespraak tijdens de Oudjaarsreceptie bleek dat het college meer belang hecht aan duurzaamheid (energienul woningen). Deze extra eisen werken vertragend op de realisatie en dat heeft niet onze voorkeur. Er moet eindelijk in Liempde weer eens gebouwd worden! Wij willen nu wel de rondweg/ontsluitingsweg opnemen, want dat is een eenmalige kans. Immers, als de huizen er eenmaal staan kunnen die, indien gewenst, nadien nog verduurzaamd worden! Maar dan kan er op korte termijn al wel in gewoond worden! Extra duurzaamheidsambities daarentegen betekenen voorlopig nog geen nieuwe woningen, jammer. Dit terwijl “een dak boven het hoofd” de primaire vorm van sociale duurzaamheid is!

 

Extra duurzaamheidseisen zorgen er bovendien voor dat de te realiseren woningen ook duurder worden, terwijl de behoefte groot is aan sociale betaalbare woningen conform onze vastgestelde woonvisie. Uw houding m.b.t. duurzaamheid vertraagt naar onze mening de voortgang in de plannen, en dat is ongewenst!

Daarom hebben wij onderstaande vragen voor u: 

  1. Bent u met ons van mening dat het opnemen van de rondweg/ontsluitingsweg in het plangebied Roderweg-Hamsestraat belangrijker is voor Liempde dan het vasthouden aan de extra duurzaamheidseisen?
  2. Bent u bereid om uw duurzaamheidsambities wat los te laten zodat er wel gebouwd wordt op korte termijn, tegen betaalbare prijzen?
  3. Speelt eenzelfde duurzaamheidsambitie ook een rol in de stagnatie van de voortgang van de woningbouwlocatie Lennisheuvel Zuid? Zo ja, bent u bereid ook daar stappen te zetten en zo nee, waarom lijkt daar ook geen concrete voortgang in te zitten?

Een kruiwagen met allerlei gemeentelijke wensen kan te vol worden en dan begeven het de handvatten of de band en komt de kruiwagen niet verder. Deze beeldspaak leidt met “overdreven” duurzaamheidseisen bij woningbouw tot het gegeven dat een ontwikkelaar er geen zin meer in heeft om in onze gemeente huizen te bouwen. Dit terwijl de behoefte en de noodzaak aan nieuwe betaalbare woningen groot is.

 

We hopen dat u uw duurzaamheidsambities dus iets matigt waardoor een dak boven het hoofd (sociale duurzaamheid) voor vele nieuwe inwoners van Liempde en Lennisheuvel snel realiteit kan worden. De energieduurzaamheid kan, indien gewenst door de bewoners, nadien altijd nog gerealiseerd worden.

 

Hoogachtend,

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen

Erica Vos

Wim van der Zanden, woordvoerder

Willy van Zuijlen