Aan het College van B & W van de gemeente Boxtel 

 

Betreft: schriftelijke vragen snelle duidelijkheid Dommelhal

 

 

Liempde, 26 januari 2015

 

 

Geacht College,

 

Wij willen graag door u geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Dommelhal en de gebruikers van deze sporthal. Berichtgeving in de media lijken elkaar tegen te spreken. Onduidelijkheid is niet fijn voor betrokkenen. Vorige week leek het er immers op dat “alles koek en ei” was tussen de gemeente en gebruikers en een volledig akkoord was gesloten, doch afgelopen zaterdag leek uit een artikel in de krant echter, dat de huidige gebruikers niet akkoord gaan met de gestelde voorwaarden door de gemeente. Wij willen hierover graag duidelijkheid. 

 

Wij willen hier benadrukken dat sport een speerpunt is van onze partij, gezien de enorme meerwaarde van sport voor o.a. de sociale cohesie en de gezondheid van mensen. De zekerheid, dat er in Boxtel voldoende binnensportaccommodaties zijn en er ook voldoende beschikbare zaalruimtes blijven, is van groot belang voor BALANS. We zijn op de hoogte van de zaken die er spelen met Pius X en De Braken en we hopen dat De Dommelhal niet het volgende conflict van u wordt met sportend Boxtel.

 

Gelet op de ontstane onduidelijkheid, gaan wij ervan uit dat u ons morgen middels een raadsinformatiebrief zult inlichten over de actuele stand van zaken. Wij verwachten daarin antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 

  1. Is er nu wel of niet een akkoord tussen de gemeente en de huidige gebruikers over het gebruik van De Dommelhal?

  2. Bij geen akkoord: welke aanvullende voorwaarden aan het sleutelbeheer heeft u aan de verenigingen voorgelegd en welke voorwaarden ging de sporters te ver?

  3. Bij geen akkoord: hoe denkt u uit de ontstane impasse te geraken of accepteert uw college de huidige impasse?

  4. Bij wel een akkoord: tot hoelang hebben de huidige gebruikers van de Dommelhal zekerheid?

 

Wij beseffen dat de normale beantwoordingstermijn van schriftelijke vragen voor sportend Boxtel te lang is om de onzekerheid te laten voortduren. We hopen dan ook dat u aan ons verzoek gehoor wilt geven om morgen een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te zenden, waarin de huidige stand van zaken duidelijk omschreven wordt en bovenstaande vragen zeker voorzien worden van een duidelijk, concreet antwoord. 

 

Fractie BALANS:

 

Mariëlle van Alphen

Erica Vos, woordvoerder (06 – 42087707)

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen