Vragen BALANS reconstructie Schijndelsedijk

Op 13 februari 2017 schreef fractie BALANS de hieronder geplaatste brief aan het college over de aanstaande reconstructie van de N618 Boxtel Schijndel, bij ons bekend onder de naam Schijndelsedijk.

Wij beperken ons uiteraard tot het Boxtelse gedeelte en volgens de gepresenteerde tekeningen verdwijnen op dat stuk ongeveer 40 lantaarnpalen. Dat vinden wij niet verstandig gezien de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid van aanwonenden en passanten. Achterliggende provinciale motivatie zou de flora en fauna zijn, die het fijn en rustig vinden in het donker. Wij vinden de sociale veiligheid van de mens daar bovenschikkend aan!

Onze fractie hoopt dat het college hierover samen met de aanwonenden bij de provincie aan de bel trekt.
En als we toch bij de provincie zijn, kan meteen de door ons gewenste verbindingsweg van de Schijndelsedijk naar de afrit A2 Liempde, aan de Liempdse zijde, besproken worden. Daarmee kan het sluipverkeer door Kasteren gereduceerd worden en bovendien ontlast een dergelijke verbinding de verkeersdrukte op de Noord-Zuid-as.

  

Geacht College,

 

Vorige week donderdagavond zijn een aantal van onze leden aanwezig geweest bij de presentatie van de plannen van de provinciale weg N618 Boxtel Schijndel. Zij hebben ons nadien benaderd omdat ze minder gelukkig zijn met de gepresenteerde plannen en er voor hen nog veel onduidelijkheden zijn.

Wij beperken ons tot het Boxtelse deel van de N618.

Op de avond zelf is er geen plenaire presentatie gehouden maar hebben medewerkers van de provincie bij de kaarten antwoorden gegeven op gestelde vragen. Het meteen stellen van vragen over plannen aan de hand van kaarten die je voor het eerst onder ogen krijgt valt voor de aanwezigen natuurlijk niet mee. Ook zijn de gebruikte symbolen en figuurtjes op de kaart niet meteen herkenbaar.

BALANS hecht veel waarde aan een goede verkeersveiligheid en ook aan een goede sociale veiligheid en met de getoonde plannen zijn beide in het geding.

De aanwezige provinciale medewerkers stelden volgens de aanwezigen dat er niet meer aan de getoonde plannen getornd kan worden. Het lijkt ons normaal dat bij een dergelijke reconstructie de belanghebbenden gemeenten betrokken zijn in een vooroverleg. Ons bevreemdt het dat de getoonde kaart op uw instemming kan rekenen. Wij hebben namelijk begrepen dat het aantal lantaarnpalen met bijna 90% omlaag gaat. Daarnaast lijken de getoonde belijningen er voor te zorgen dat langzaam verkeer, zoals tractoren en 40km voertuigen, niet ingehaald mogen worden. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie. Deze beide zaken zijn nadelig voor de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en voor de doorstroming van het verkeer op de weg.

 

Daarom hebben we onderstaande vragen: 

  1. Bent u gekend in het vooroverleg? En zo ja, wat heeft u ingebracht en heeft u ingestemd met de getoonde plannen? Zo nee, waarom bent u en de aanwonenden niet betrokken in het vooroverleg?

  2. Bent u bereid om samen met de aanwonenden de provincie er van te overtuigen om de aanwezige straatlantaarns te laten staan? Die staan, zover wij begrepen hebben, niet in de weg bij de uit te voeren werkzaamheden.

  3. Klopt het gestelde dat langzaam verkeer niet meer ingehaald mag worden na de reconstructie en wat zijn de berekende consequenties voor de doorstroming van verkeer?

  4. Heeft bedoelde reconstructie ook gevolgen voor de nog steeds aanwezige `tijdelijke afrit` van de Schijndelsedijk naar de wijk In Goede Aarde, gelegen op het talud van de A2?

  

Zoals u weet, is BALANS al jaren een voorstander van het ontlasten van sluipverkeer door Kasteren en tevens het ontlasten van de verkeersdrukte op de Noord-Zuid-as. Daarom pleiten wij nog steeds voor een goede verbindingsweg tussen de Schijndelsedijk en de afrit A2-Liempde, gelegen aan de Liempdse zijde van de A2. Nu u toch in overleg bent of gaat komen over de reconstructie van de Schijndelseweg lijkt dit ons een mooie kans om onze wens van de verbindingsweg ook aan te kaarten bij de provincie.

 

5.  Bent u bereid om bij de provincie te ijveren voor het mogelijk maken van een goede verbinding, gelegen aan de Liempdsezijde van de A2, tussen de Schijndelsedijk en de afrit A2-Liempde om daarmee de drukte op de Noord-Zuid-as te verminderen en tevens het sluipverkeer door buurtschap Kasteren te reduceren?

 

Wij vertrouwen op een meewerkend Boxtel om samen met onze burgers te waken over de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de doorstroming op de nieuwe N618, ook al betreft het hier een provinciale weg waarbij mogelijke flora en fauna belangen aanleiding zijn om minder lantaarnpalen te plaatsen. Wij kiezen uiteraard voor de veiligheid van de mens.

 

Hoogachtend,

 

Fractie BALANS:

Mariëlle van Alphen, woordvoerder

Erica Vos

Wim van der Zanden

Willy van Zuijlen