Schriftelijke vragen: Gevaarlijke Populieren

BALANS heeft schriftelijke vragen ingediend over gevaarlijke populieren in Liempde. We hebben klachten ontvangen van inwoners, met name uit Liempde, over populieren die hun maximale levensduur hebben overschreden en gevaarlijke situaties veroorzaken. BALANS vraagt het college om een inventarisatie te maken van alle populieren langs de openbare weg, de betreffende bomen te rooien en samen te werken met de Brabantse Populierenvereniging voor de herbestemming van het hout en de juiste nieuwe aanplant. Ook benadrukt BALANS het belang van jaarlijks onderhoud aan de populieren om hun levensduur te bereiken.

Voor alle vragen klik hier.