Aangezien fractie BALANS zich zorgen maakt over de planontwikkeling voor de woningbouw, zowel in Boxtel als in de kerkdorpen Liempde en Lennisheuvel, heeft onze fractie het college schriftelijke vragen gesteld met het onderwerp “Stagnatie woningbouw”.

Er wordt nu weliswaar volop gebouwd – projecten onder het vorige college vlot getrokken – maar over toekomstige plannen blijft het helaas angstvallig stil. De aandacht van het college lijkt te verslappen.

 

BALANS hoopt dat middels onze vragen de noodzakelijke aandacht voor de toekomstige woningbouw weer opgepakt wordt en er concreet stappen gezet worden.

Dit zowel door middels verkoop van gemeentelijke bouwgrond de financiële positie van Boxtel te versterken, maar ook om te voorkomen dat ontwikkelaars Boxtel gaan mijden, omdat het college geen tijd heeft voor noodzakelijke toekomstige woningbouw en/of niet denkt in kansen zien, grijpen en uitvoeren en dus niet denkt in MEEDENKEN en FACILITEREN!

 

In de bijlage (BALANS schriftelijke vragen stagnatie woningbouw) vind je de betreffende vragen en de bijbehorende inleiding.

 

Vriendelijke groeten,

Fractie BALANS