Geacht College,

Tijdens onze spreekuren in Liempde ervaren wij dat er aan de ene kant veel waardering is voor de geldstromen die via SPPILL naar het dorp komen en de projecten die opgepakt zijn, maar anderzijds vinden burgers SPPILL te machtig worden en is er ook geen zicht op de financiën. De door ons opgevangen afnemende waardering en de geuitte vraagtekens bij activiteiten in Liempde die vanuit SPPILL georganiseerd worden, waarbij buitendorpse middenstanders ingevlogen worden terwijl de lokale middenstand hetzelfde kan leveren roept bij ons vragen op. Ook
werd door aanwezigen op ons spreekuur de angst geuit dat de vele georganiseerde activiteiten in D’n Liempdsen Herd gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van de lokale middenstand,horeca en voorzieningen.

We weten dat u warme banden heeft met SPPILL, zowel bij uitvoering van eenmalige projecten als bij structurele zaken, zoals D’n Liempdsen Herd. Destijds is SPPILL in het leven geroepen door de Liempdese ondernemersvereniging (OVL); een mooi initiatief. Tot op de dag van vandaag betalen de leden van OVL nog steeds 20 euro per lid per jaar aan SPPILL. Evenals vele mensen uit Liempde vragen we ons af of alle projecten van SPPILL wel van toegevoegde waarde zijn voor de leden van OVL. Soms werken projecten van SPPILL de Liempdse ondernemers tegen. Bijvoorbeeld het project van de Hooilanden of een activiteit waar een grote foodtruck van buiten Liempde “ingevlogen” werd.

In het kader van de bezuinigingsoperatie hebben wij nooit scherp op het netvlies gekregen welke financiële lijntjes er zijn tussen de gemeente en SPPILL.

Daarom hebben we deze vragen:
1. Bent u bereid om ons een overzicht te verstrekken van de financiële bijdragen (zoals subsidie, lening, garantstelling) van de gemeente aan SPPILL sinds de oprichting van SPPILL? Zo ja, dan ontvangen we graag dat overzicht, zo nee, waarom niet
2. Wat zijn de financiële bijdragen van de gemeente ten behoeve van de realisatie van D’n Liempdsen Herd en wat zijn de jaarlijkse bijdragen voor de exploitatie?
3. Wat verwacht u de komende jaren nog te gaan bijdragen aan SPPILL? En kunt u ons uitleggen wat nut en noodzaak zijn van deze bijdragen?
4. Houdt u bij uw bijdragen rekening met de mogelijke strijdigheid van de activiteit met de oorspronkelijke doelstelling van SPPILL? Waarom wel,
waarom niet?
5. Worden er activiteiten van SPPILL gesubsidieerd, die nadelig zijn voor de Liempdse ondernemers? Hoe ziet u dat?

We hopen met onze vragen inzichtelijk te krijgen hoe de financiële banden zijn tussen SPPILL en de gemeente Boxtel en of deze uitgaven wel bijdragen aan de belangen van de ondernemers en inwoners uit Liempde. Bovendien geeft helderheid in deze, mogelijk een kentering in de afnemende waardering voor SPPILL.