Betreft: schriftelijke vragen Openstelling Milieustraat
Boxtel, 25 mei 2020

Geacht College,
U heeft in het kader van het Corona virus een aantal maatregelen genomen, waaronder een aantal maatregelen ten aanzien van de milieustraat. Aanvankelijk ging de milieustraat helemaal dicht en vanaf 8 april is de milieustraat weer geopend op de normale openingstijden. Wel gelden begrijpelijkerwijs een aantal beperkende maatregelen, zodat maximaal gedacht wordt aan de gezondheid van de medewerkers als aan de bezoekers. Daardoor kunnen er minder personen tegelijk gebruik maken van de milieustraat. Met als gevolg hiervan langere wachttijden, verkeersoverlast en hogere kosten in verband met de inzet van verkeersregelaars. De verkeersregelaars zullen betaald moeten worden, en we vragen ons af of zij met een andere route ( evt. de in/uitrit aan de Mijlstraat gebruiken) en/of ruimere openstelling ook nog nodig zijn; die besparing kan dan ingezet worden voor de extra uren van de medewerkers.

In dat kader hebben wij de volgende vragen:
1. Bent u bereid om het aantal dagen en/of de openingstijden van de milieustraat verder te verruimen om zo de wachttijden te verkorten en verkeersoverlast te verminderen?
2. Is er bij de hernieuwde openstelling gekeken naar gebruikmaking van de in/uitrit aan de Mijlstraat, waardoor mogelijk minder gewacht dient te worden op straat?
3. Kunt u ons aangeven wat de kosten zijn voor de inzet van de verkeersregelaars bij de milieustraat?
4. Bent u bereid om bij verruiming van de openingstijden te stoppen met de inzet van verkeersregelaars? Bezoek aan de milieustraat zal meer gespreid verlopen waardoor deze verkeersregelaars niet meer nodig zijn.
5. Hoeveel extra afval (in kg.) heeft u door de sluiting (en later de openstelling van de milieustraat met beperkende maatregelen) tot nu toe op moeten halen in het buitengebied?

BALANS vindt het van belang dat de inwoners van Boxtel weer volledig gebruik kunnen maken van de milieustraat, ofwel door ruimere openingstijden ofwel door vermindering van de beperkende maatregelen indien dat verantwoord is. De dienstverlening naar de inwoners moet weer op normaal peil komen, zodat er geen irritatie is bij het wegbrengen van afval én er minder zwerfvuil gestort wordt. Een schoner Boxtel willen we allemaal!

Hoogachtend,
Fractie BALANS
Mariëlle van Alphen
Kim Bremmer
Rianne van Esch (woordvoerder)
Gerlof Roubos
Wim van der Zanden